Bra att veta om VUX

Kurslitteratur VUX

Här hittar du aktuell kurslitteratur för VUX

Betyg på VUX

Du får betyg när du studerar på komvux. Här kan du läsa mer om olika betygsdokument samt hur du beställer betyg från kom...

Stöd på VUX

Vad gäller kring studiestöd under din studietid på VUX? Här hittar du information om och vilket stöd du kan ha rätt till...

Studieekonomi

Om du läser kurser på grundläggande eller gymnasial nivå kan du ansöka om studiemedel från CSN.

Frågor och svar VUX

Här hittar du vanliga frågor och svar som rör vuxenutbildning.

Studera på VUX och arbeta samtidigt

Många elever på VUX väljer redan att studera och arbeta samtidigt, men det kräver en hel del av individen, både tid, pla...

Studietakt

Här kan du se hur lång tid det tar att läsa beroende på hur många poäng du läser och vilken studietakt du har. Obs! D...

Expeditionen VUX öppettider

Här hittar du expeditionens öppettider.

Vuxenutbildningen i Skellefteå är till för dig som vill studera som vuxen. Du kanske saknar eller har en ofullständig grund- eller gymnasieutbildning eller behöver komplettera den utbildning du har för att få behörighet. Eller så vill du kanske läsa en av våra yrkesutbildningar?

Logga in på mina sidor (Länk till annan webbplats)

VUX i Skellefteå erbjuder:

Vi är en mötesplats där människor växer och utvecklas. Studierna kan anpassas efter dina behov och förutsättningar och du väljer själv studieform.

Vårt Lärcentrum ger dig som studerar på distans vid universitet och högskolor möjlighet att skriva tentamen.

Oavsett om du vill ha en bra grund att stå på, vidareutbilda dig eller byta inriktning i livet, så ger vi dig möjligheterna. Kom till oss på Vuxenutbildningen i Skellefteå!

Bra att veta

Bra att veta

Campusbiblioteket erbjuder kompetent och hjälpsam personal, en fantastisk studiemiljö, möjligheten att låna kurs- och referenslitteratur, i såväl tryckt som digitalt format, samt diverse hjälpmedel för att underlätta dina studier. Då det är lite olika vad vi kan erbjuda beroende på vilken skolform du går, ber vi dig att komma in så att vi kan berätta mer!

Länk till Campusbiblioteket Länk till annan webbplats.

Länk till Skellefteå Stadsbibliotek

Elever vid VUX har möjlighet att använda skolans datorer som ett hjälpmedel i sina studier. Det innebär att man också måste följa skolans regler för att få behålla denna förmån.

Några regler:

 • Låna inte ut din användare, du är ansvarig för den
 • Logga ut från elevdatorn när du är klar
 • Använd alltid hörlurar så du inte stör andra
 • Skriv inte ut privata dokument
 • Installera inte program i datorerna

Överträdelse mot reglerna kan resultera i avstängning från internet eller från skolans nätverk.

Nedan hittar du instruktioner för hur du loggar in på ett par av Campus digitala verktyg, M365 och lärplattformen Unikum.

OBS! Inloggningsuppgifter får du separat från Metakatalogen.

Så här loggar du in på M365:

Så här loggar du in på Unikum:

Elevskåp finns på bottenvåningen i bland annat G-huset, ta med ett eget hänglås.

Om du som studerande fuskar, visar du inte vilka kunskaper du har i det avsnittet och då blir det automatiskt F på den uppgiften. Är avsnittet så viktigt att stora delar av kursinnehållet inte redovisas, blir det F på kursen.

Fusk är bland annat:

 • att du kopierat från Internet, böcker, tidningar mm utan att uppge källan
 • att du kopierat eller skrivit av en annans arbete
 • att någon eller något annat har gjort hela eller delar av din hemuppgift eller inlämningsuppgift
 • att du otillåtet använt hjälpmedel som exempelvis miniräknare, mobil, smart-klocka, AI-verktyg eller liknande under prov eller motsvarande

Upprepat fusk kan leda till avstängning

Här hittar du information om vad som gäller runt försäkringar.

Kontakta någon av studie- och yrkesvägledarna på CV - Centrum för vägledning om du vill göra en studieplanering inför studier på VUX, till exempel om du har tänkt läsa mot gymnasieexamen eller särskilda behörighetskrav.

Länk till CV - Centrum för vägledning

Om du behöver intyg på att du studerar vid VUX kan du få det från expeditionen i H-huset.

Vid ledighet en vecka eller längre tar du först kontakt med lärare och fyller sedan i en ledighetsansökan. Hämta blanketten hos expeditionen i H-huset.

På Mina sidor kan du logga in för att se dina pågående kurser och de betyg du har fått.

Logga in på mina sidor (Länk till annan webbplats)

På mina sidor kan du se vilka kurser du är registrerad på just nu. Klicka på ”Visa studieplan”.

Du kan även se tidigare lästa kurser samt alla betyg du har fått från VUX i Skellefteå. Klicka på ”Ansökan Vux” och sedan på ”Mina kurser”.

Vill du ha dina betyg utskrivna skickar du ett mejl till kundtjanst@skelleftea.se. Uppge ditt namn och personnummer så skickas betyget till din folkbokföringsadress per post eller som pdf via e-post. Meddela i mejlet hur du vill ha ditt betyg.

Det är på Mina sidor som du gör din ansökan till kurser på VUX.

För att få ett gott studieresultat är det nödvändigt att du deltar i undervisningen. Om du av någon orsak, till exempel sjukdom, inte kan vara med på lektioner, ska du meddela detta via e-post till kundtjanst@skelleftea.se.

Om du är tvungen att vara frånvarande från lektioner, ta kontakt med din lärare som kan hjälpa dig med råd och anvisningar om avsnitt som du går miste om. Längre tids frånvaro utan giltig anledning kan leda till avstängning från undervisningen och återbetalning eller minskning av studiestöd från CSN.

Prövning är till för dig som vill läsa in en kurs på egen hand och få betyg eller för att höja ett redan satt betyg. För dig som har ett godkänt betyg, men skulle vilja ha ett högre betyg är det endast prövning du är hänvisad till. Här hittar du information om prövning Öppnas i nytt fönster..

Om du blir sjuk ska du anmäla det till skolan.

Kontakta din lärare eller ring 0910-73 50 00.

Studerar du med studiemedel eller studiestartsstöd?

Anmäl din sjukdom till Försäkringskassan och berätta att du är studerande. Du ska helst göra det första dagen du är sjuk. Om din anmälan kommer in senare än sju dagar efter den första sjukdagen, måste du ange särskilda skäl.

Sjukanmäl dig hos Försäkringskassan
Länk till annan webbplats.

CSN vid sjukdom

Det finns trygghetsregler inom studiemedlen för dig som studerar och blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn eller närstående. Du får behålla studiemedel och resultatkravet blir lägre. Dessutom kan lånedelen skrivas av vid längre tids frånvaro. En förutsättning är att du anmäler sjukdom eller vårdperiod.

CSN om Studiemedel vid sjukdom Länk till annan webbplats.

Vuxenutbildningen arbetar aktivt för att alla elever och personal inom verksamheten ska känna sig trygga, sedda och respekterade. Vi strävar efter att skapa och upprätthålla en miljö där man vågar vara sig själv och respekterar allas lika värde. Som stöd för detta arbete upprättar vi årligen en Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller samt hur elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

I G- och H-huset finns utrymme och uppvärmningsmöjligheter för egen medhavd lunch. På Campusområdet finns restaurang och café med mat, smörgåsar och fika till försäljning. Visa studieintyg eller studentkort så får du studentrabatt.

Om du avbryter studierna under pågående kurs ska du meddela expeditionen/receptionen eller din lärare. Meddela också CSN och tänk på att ett avbrott kan få konsekvenser för ditt eventuella studiemedel. Är du osäker, kontakta studievägledare på CV för att få hjälp.

CV - Centrum för vägledning erbjuder studie- och yrkesvägledning för kommunens alla vuxna invånare, även till dig som elev på VUX.

Länk till CV - Centrum för vägledning

Stödundervisning kan ges till elev som varit sjuk eller av andra särskilda skäl gått miste om den ordinarie undervisningen. Begäran om stödundervisning görs hos läraren. Du kan också få stöd med studieplanering och allmänt stöd i vissa kurser. Kontakta expeditionen/receptionen för mer information.

Vi hjälper elever som behöver särskilt stöd för att klara sina studier.

Vi kan till exempel erbjuda:

 • Stöd för planering och lärande
 • Samtalsstöd inför studier
 • Hjälp vid skriv- och lässvårigheter eller andra svårigheter
 • Hjälp att komma igång med upplästa läromedel och andra assisterande verktyg
 • Intyg för förlängd tid på högskoleprovet, utredning av skriv- och lässvårigheter

Vi som arbetar i Stödteamet är:

 • Specialpedagoger
 • Speciallärare

Kontakta Stödteamet

Kontakta Stödteamet om du har frågor kring stöd. Du behöver inte ha sökt kurs. Du bestämmer själv om du vill ha det stöd vi erbjuder dig.
Alla som arbetar i Stödteamet har tystnadsplikt.

Kontakta oss via mail

I mejlet skriver du:

 • ditt förnamn och efternamn
 • ditt telefonnummer
 • din e-postadress
 • ditt behov av stöd

Som studerande kan du träna i Campushallen med rabatterade priser. Mer information hittar du här: www.campus.skelleftea.se Länk till annan webbplats.

Ledningsgrupp

 

Simon Dahlgren, Verksamhetschef

Ansvar: Vuxenutbildningen

Elisabeth Öhlund, Rektor

Ansvar: Gymnasiekurser, grundläggande kurser, särskild utbildning för vuxna.

Jenni Andersson, Rektor

Ansvar: Yrkesutbildning

Ulf Olofsson, Rektor

Ansvar: SFI, svenska för invandrare och Yrkeshögskolan (Yh).

Ellinor Berglund, Biträdande enhetschef

Ansvar: Yrkesutbildningsutvecklare

Beatrice Axelsson, chef

Ansvar: Valiweb

Eva Fahlgren, Biträdande enhetschef

Ansvar: Yrkesutbildning

Kontakta oss via mail: kundtjanst@skelleftea.se eller via telefon: 0910-73 50 00.