Studietakt

Här kan du se hur lång tid det tar att läsa beroende på hur många poäng du läser och vilken studietakt du har.

Obs!
Detta gäller endast kurser på Extern distans.(Dagkurser och Deldistanskurser har fasta studietider.)

50 poäng

2 veckor

100 poäng

4 veckor

150 poäng

6 veckor

200 poäng

8 veckor

250 poäng

10 veckor

300 poäng

12 veckor

350 poäng

14 veckor

400 poäng

16 veckor

450 poäng

18 veckor

500 poäng

20 veckor

50 poäng

2 veckor

100 poäng

5 veckor

150 poäng

7 veckor

200 poäng

10 veckor

250 poäng

12 veckor

300 poäng

15 veckor

350 poäng

17 veckor

400 poäng

20 veckor

450 poäng

22 veckor

500 poäng

25 veckor

50 poäng

3 veckor

100 poäng

6 veckor

150 poäng

10 veckor

200 poäng

13 veckor

250 poäng

16 veckor

300 poäng

20 veckor

350 poäng

23 veckor

400 poäng

26 veckor

450 poäng

30 veckor

500 poäng

33 veckor

50 poäng

5 veckor

100 poäng

10 veckor

150 poäng

15 veckor

200 poäng

20 veckor

250 poäng

25 veckor

300 poäng

30 veckor

350 poäng

35 veckor

400 poäng

40 veckor

50 poäng

10 veckor

100 poäng

20 veckor

150 poäng

30 veckor

200 poäng

40 veckor

Senast uppdaterad: