Validering - intyga dina kunskaper

Har du arbetslivserfarenhet, men saknar formell utbildning inom ditt yrke?

En validering kan ge en strukturerad värdering och dokumentation av dina kunskaper – oavsett hur du skaffat dem. Genom validering kan din kompetens bli formellt erkänd. Det kan stärka din ställning på arbetsmarknaden eller öppna dörren till en högre utbildning.

Det finns olika typer av valideringar. Det kan användas till att:

  • Få betyg - det är en lärare som bedömer vad du redan kan och vad du behöver komplettera med.

  • Få bevis på yrkeskompetens - Det är någon från branschen som bedömer vad du kan och om det motsvarar yrkeskraven (branschvalidering).

  • Kunna studera på yrkeshögskola eller högskola

Validering - få betyg

Denna studieform riktar sig till dig som arbetar eller har arbetat inom vård och omsorg, funktionshinderområdet eller inom förskola/skola med pedagogiskt uppdrag, men som saknar utbildning eller del av utbildning.

Med praktisk erfarenhet har du många kunskaper som inte alltid är synliga för andra, genom validering får du hjälp att sätta ord på det du kan och förkorta din väg till en färdig utbildning. Ökad kompetens ger personlig utveckling för dig; du får möjlighet till nya kunskaper, insikter och perspektiv. Det leder till ett bättre och säkrare stöd till dem du är till för.

Validering och kompletterande självstudier är endast sökbar ibland. Läs mer om den validering du är intresserad av här nedan:

Börja din valideringsresa här (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Fler typer av validering

Vad är branschvalidering?

Används när man vill förbättra ens möjligheter på arbetsmarknaden och få ett yrkesbevis. En sådan validering fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar inom ett kompetensområde eller i en yrkesroll.

Är du intresserad behöver du vända dig till branschen direkt eller kika in på MYH- myndigheten för yrkeshögskolan Länk till annan webbplats..

Vad är validering inom yrkeshögskola?

Om du har kunskaper inom det område som det du nu ska läsa så kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna dig det. Det är alltid skolan för de nya studierna som avgör om du får tillgodoräkna dig kurser eller inte.

Vad är validering utländsk utbildning?

Beroende på om du vill studera vidare och behöver få dina kunskaper bedömda eller om du vill arbeta med en utbildning från ett annat land än Sverige finns det olika vägar att gå. Läs mer på UHR:s sida Länk till annan webbplats. om bedömning av utländsk utbildning och kompetens

Vad är validering för reglerade yrken?

Det finns yrken som är reglerade genom att det i svensk lag är skrivet vad som krävs för att få arbeta inom yrket. Det kan krävas en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

Om du har en utbildning från ett annat land och vill arbeta inom något av yrkena som är reglerad, ska du kontakta respektive behörig myndighet för att ansöka om erkännande av dina yrkeskvalifikationer och tillstånd att utöva yrket. Läs mer om detta på UHR:s sida Länk till annan webbplats. om reglerade yrken.

Vad är validering inom universitet/högskola?

Om du har läst kurser som har liknande innehåll som det du nu ska läsa så kan det finnas möjlighet att tillgodoräkna sig det. Det är alltid lärosätet för de nya studierna som avgör om du får tillgodoräkna dig kurser eller inte.

Validering i Västerbotten, ViV

Kompetensförsörjning är en stor utmaning i Västerbotten och kommer att vara avgörande för företag och branscher att klara sina rekryteringar. Projektet ViV syftar till att utveckla hållbara strukturer för validering med målet att skapa likvärdighet och utökad tillgång till validering inom vuxenutbildningen i kommunerna. Validering är en process som synliggör individens kunnande även där det inte finns formella kompetenser eller betyg, vilket möjliggör kortare väg till utbildning och arbete.

I projektet Validering i Västerbotten som ägs av Region Västerbotten är Skellefteå kommunsamverkanspart.

Senast uppdaterad: