Distributionselektriker

Ansökan stänger 4 Augusti 2024

Distansutbildning med ett antal laborationsveckor som avslutar vissa kurser. Totalt 7 laborationsveckor. Utbildningen genomförs i samarbete med Trainor i Sverige AB.

Som distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna arbetsuppgifter såsom bygga kraftledningar, installation av högspänningsutrustning, driftsättning service/underhåll inom elnätet.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Behörighet

 • Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.
 • Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. För det behöver du godkända betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1a/b/c eller motsvarande kunskaper.

Branschkrav

Det finns inget branschkrav gällande lärlingstid inom distribution då man kan arbeta inom olika branscher. Genom Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kan du erhålla certifikat som installationselektriker efter fullgjord utbildning och lärlingstid. Vår utbildning till Distributionselektriker är godkänd av ECY för certifikat. Lärlingstiden behöver göras hos ett företag som är anslutet till Installationsavtalet och görs efter avslutad utbildning, totalt 1600 timmar, cirka 40 veckor.

För att få ECY-certifikat så kräver branschen godkänt betyg i gymnasiets första kurs i matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska. Vilket även är många arbetsgivares krav.

Upplägg

Kurserna läser du som distansstudier och du gör delprov över webben. Det är 6 laborationsveckor, spritt över studieperioden. 3 av dem gör du i Skellefteå och övriga 4 blir på annan ort. De innehåller lärarledda teoretiska och praktiska genomgångar samt skriftliga slutprov.

I utbildningen ingår 11 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, på företag. APL-plats ordnas i samråd mellan dig och läraren.

Mer information och schema får du i god tid innan kursstart.

Studietid

 • Utbildningen är på heltid och omfattar 1500 poäng på gymnasienivå.
 • Utbildningen startar 2024-09-16 och avslutas 2026-02-13.
 • Studieperioder som du anger när du söker studiemedel på CSN hemsida.
 • Sök för period 1 först. Period 2 söker du för i slutet av period 1.
 • Period 1: 2024-09-16 till 2025-02-28, 500 poäng på gymnasienivå.
 • Period 2: 2025-03-03 till 2026-02-13, 1000 poäng på gymnasienivå.

 

 • Utbildningen kan finansieras med studiemedel från CSN.

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för kurslitteratur, fakta- och övningsböcker i fysisk och digital form samt för resor och boende vid labbtillfällen på annan ort.

Du behöver tillgång till en dator.

Kursplan

Kursplan

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Elektromekanik

ELRELK0

100

Datorteknik 1a

DAODAT01a

100

Elkraftteknik

ELRELF0

100

Praktisk Ellära

ELLPRA0

100

Mekatronik

MEKMEK01

100

Energiteknik

ENEENE01

100

Elinstallationer

INSELI0

200

Nätunderhåll stadsnät

ELDNÄU0

100

Belysningsnät

ELDBEY0

100

Lågspänningsnät

ELDLÅS0

100

Högspänningsnät

ELDHÖG0

100

Nät- och transformatorstationer

ELDNÄT0

100

Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV

ELDNÄT0

100

Komvuxarbete inom yrkesområdet el- och energi

KVAREE

100

Antagning

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

I din ansökan bifogar du följande via funktionen "Bifoga dokument" i ansökningsformuläret. Skanna eller fotografera handlingarna:

 • Dina betyg/intyg

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt är att du uppger korrekt e-postadress och telefonnummer i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Läs mer här om hur antagning och urval går till, klicka på boxen Antagningsregler
Använd den inbyggda webböversättaren för att få texten till engelska 
eller annat språk.

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:

Trainor Anna-Lena Lindholm på telefonnummer 010-122 18 26 eller Annette Gradin på telefonnummer 010-122 18 04. E‑post elskola@trainor.se.

VUX Ellinor Berglund e-post ellinor.berglund@skelleftea.se, 0910-73 50 00 (Kundtjänst)

Har du frågor om antagningen, kontakta:
Mejla cv@skelleftea.se eller ring 0910-73 50 00 och skapa ett ärende så svarar vi så snart vi kan.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller via formuläret Fråga - CSN Länk till annan webbplats.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: