Distributionselektriker

Ansökan stängde 4 Februari 2024

Är du en person som vill ha en varierande vardag? Vill du jobba i team men också självständigt? Har du ett intresse för matematik? Då är denna utbildning för dig!

En distansutbildning som genomförs i samarbete med Astar.

Ett antal fysiska träffar med praktiska moment förekommer genom hela utbildningen, de träffarna sker på plats i Skellefteå eller Umeå, närhetsprincipen tillämpas.

Distributionselektriker bygger, underhåller och reparerar ledningsnät som består av luftledning eller jordkabel; under­håller och reparerar ställverk och transformator­stationer, besiktigar ställverk och åtgärdar fel i ledningsnätet.

Som distributionselektriker är det ditt uppdrag att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. En distributionselektriker arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet.

Framtiden som elektriker är ljus – idag finns det ett stort behov av elektriker.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen löpande.

Behörighet

  • Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.
  • Viktigt att du också har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. För det behöver du godkända betyg i svenska 1/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1a/b/c eller motsvarande kunskaper.

    Om du saknar betyg på den motsvarande nivå som anges i behörighet, finns möjlighet att styrka dina kunskaper genom ett nivåtest, läs mer på Nivåbedömning Länk till annan webbplats. och följ anvisningarna.

Om du söker från annan kommun behöver din hemkommun bevilja din ansökan (IKE).

Branschinformation

Genom Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) kan du ansöka om ett ECY-certifikat efter fullgjord utbildning och lärlingstid. Lärlingstiden behöver göras hos ett företag som är anslutet till Installationsavtalet och görs efter avslutad utbildning, totalt 1600 timmar, cirka 40 veckor.

B-körkort är en fördel vid arbete efter utbildningen.

Upplägg

Utbildningen bedrivs på distans men det ingår praktiska moment i ett flertal kurser vilket kräver din närvaro på skolan, dessa dagar är obligatoriska. Datum för praktiska moment delges i början av varje kurs, dessa sker på plats i Skellefteå eller i Umeå närhetsprincipen tillämpas.

I utbildningen ingår ca 20 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) som infaller i slutet, skolan anordnar APL-platser, vid egna önskemål kommer du behöva vara involverad genom hela sökprocessen.

I utbildningen ingår Fallskyddsutbildning och Liftutbildning.

Mer information och schema får du vid kursstart.

Studietid

  • Utbildningen är på heltid och omfattar 1600 poäng på gymnasienivå
  • Utbildningen pågår 25 mars 2024 - 29 augusti 2025

    Kan finansieras med studiemedel från CSN

Egna kostnader i utbildningen

Vissa APL-platser kräver att man har arbetskläder vilket bekostas av dig, skolan har avtal med en leverantör som erbjuder ett helt kit för rabatterat pris ca 1600kr.

Kostnader för kurslitteratur och eventuella resor/logi i samband med laborationstillfällen och/eller APL betalar du själv.

Du behöver ha tillgång till en egen dator med bra internetanslutning.

Kursplan

Kursplan

Kursnamn

Kurskod

Poäng

Elektromekanik

ELRELK0

100

Datorteknik 1a

DAODAT01a

100

Elkraftteknik

ELRELF0

100

Praktisk Ellära

ELLPRA0

100

Mekatronik

MEKMEK01

100

Energiteknik

ENEENE01

100

Elinstallationer

INSELI0

200

Kommunikationsnät 1

INSKOM01

100

Belysningsnät

ELDBEY0

100

Lågspänningsnät

ELDLÅS0

100

Högspänningsnät

ELDHÖG0

100

Nät- och transformatorstationer

ELDNÄT0

100

Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24kV

ELDNÄT0

100

Komvuxarbete inom yrkesområdet el- och energi

KVAREE

100

Orienteringskurs (Fall/Liftutbildning)

KGYORI11C

100

Antagning

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

I din ansökan bifogar du följande via funktionen "Bifoga dokument" i ansökningsformuläret. Skanna eller fotografera handlingarna:

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt är att du uppger korrekt e-postadress och telefonnummer i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

  • Angivna behörighetskrav
  • Gällande lagstiftning

Läs mer här om hur antagning och urval går till, klicka på boxen Antagningsregler
Använd den inbyggda webböversättaren för att få texten till engelska 
eller annat språk.

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Astar Fredrik Eklund, e-post fredrik.eklund@astar.se, mobil 070-60 33 315

VUX Ellinor Berglund e-post ellinor.berglund@skelleftea.se, 0910-73 50 00 (Kundtjänst)

Har du frågor om antagningen, kontakta:
Mejla cv@skelleftea.se eller ring 0910-73 50 00 och skapa ett ärende så svarar vi så snart vi kan.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller via formuläret Fråga - CSN Länk till annan webbplats.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: