Ansökan och antagning

Här hittar du information gällande ansökan för utbildning och länkar för att lämna in din ansökan. Välkommen med din ansökan!

Ansök till grundskolekurs via VUX (Länk till annan webbplats)
Ansök till gymnasiekurs (Klassrum och Flexibel) (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansöka till SFI (application SFI) (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Behöver du hjälp med din ansökan, kontakta VUX kundtjanst@skelleftea.se eller CV cv@skelleftea.se eller telefon 0910-73 50 00

Ansökan

Till ansökan ska alltid en betygskopia från tidigare utbildning/studier bifogas. Detta gäller för varje ansökningsperiod. Vid sen ansökan kan antagning ske i mån av plats.

Betygshandlingar laddar du upp i din webbansökan alternativt lämnar in på Vuxenutbildningen kundtjanst@skelleftea.se

Boende i annan kommun än Skellefteå? Läs mer här.

Förkunskaper

För att vara behörig till utbildning på gymnasial nivå krävs, med några få undantag, grundskolekunskaper eller motsvarande. Kontakta oss vid osäkerhet om du uppfyller förkunskapskraven.

Till vissa fristående gymnasiekurser krävs tidigare kunskaper i ämnet. Kontrollera alltid att du uppfyller förkunskapskraven till sökta kurser/utbildningar.

Antagning/urval

Den som har lägst betyget G/E i en kurs kan ej antas på nytt till samma kurs.

Det finns ingen platsgaranti.

Vid fler sökande än antal studieplatser görs ett urval enligt Förordningen om kommunal vuxenutbildning 3 kap 7-8§.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas via e-post senast tre veckor efter sista ansökningsdag till respektive utbildning. Beskedet skickas till den e-postadress du angett i din ansökan.

Detta har du rätt till enligt skollagen 20 kap

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå

  1. 11 § En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon
    är bosatt i landet
  2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå

19 § En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt 20 § och som har en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan enligt 16 kap. 27 § men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en sådan behörighet.

För övriga utbildningar på gymnasial nivå gäller vad som står i vuxenutbildningsförordningen 3 kap

Urval

7 § Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
  3. är eller riskerar att bli arbetslös,
  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Sen ansökan

Efter sista ansökningsdag kan vissa utbildningar öppna för sen ansökan. Detta sker till största del på grund av att det kan finnas platser kvar. Sena ansökningar behandlas och prioriteras efter datum för inkommen ansökan, men först efter att ansökningarna som inkom i tid behandlats. Om du gör en sen ansökan och den ej är komplett kommer du inte att få någon påminnelse om att komplettera. Samma krav om behörighet gäller.

Observera att Skellefteå kommun måste godkänna din ansökan om studier i annan kommun. Detta kallas IKE (Interkommunal ersättning) och när du söker en utbildning i en annan kommun är det två steg du måste följa:

1. Fyll i dina personuppgifter och vilken utbildning du söker på "IKE-blanketten" och skicka in till din Vuxenutbildningen i Skellefteå kundtjanst@skelleftea.se.

2. När du fått besked om IKE kan du sedan ansöka till utbildningen i den kommun du avser. Du gör själv din ansökan. Kontakta den aktuella kommunen för att ta reda på hur du gör din ansökan dit. Om du behöver en blankett kan du använda blanketten "Ansökningsblankett för kurs eller yrkesutbildning".

Blanketterna hittar du här:

IKE-blankett , 151.1 kB.

Ansökningsblankett för kurs eller yrkesutbildning , 152.6 kB.

Denna information gäller ej yrkesutbildningar i Skellefteå som under 2024 är riksrekryterande. Det innebär att din hemkommun ej behöver godkänna din ansökan.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Skellefteå kommun måste du i din ansökan till oss bifoga ett beslut om interkommunal ersättning (IKE). Detta visar att din hemkommun beviljar att bekosta din utbildning i annan kommun i det fall du blir antagen. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att efterfråga beslut om IKE. Vi behöver beslutet för att handlägga din ansökan.

När ett godkänt beslut om IKE finns kontrollerar vi din behörighet. Därefter konkurrerar du om platserna till en utbildningsplats med samma villkor som andra behöriga sökande. Därför måste din hemkommun lämna sitt beslut i förhand innan vi ger ett besked om antagning.

Frågor och svar

Frågor och svar

Hur kan jag se vilka kurser jag läst tidigare eller vilket betyg jag fick?

För att se vad du läst på VUX tidigare och vilket betyg du fick, logga in på mina sidor Länk till annan webbplats.. Klicka på ”Ansökan VUX” och sedan på ”Mina kurser”.

Vill du ha dina betyg utskrivna skickar du ett mail till kundtjanst@skelleftea.se. Uppge ditt namn och personnummer i mailet så skickas betyget till din folkbokföringsadress per post eller som pdf via epost. Meddela i mejlet hur du vill ha ditt betyg.

Hur kan jag se vilka kurser jag är registrerad i just nu?

Om du vill se vad du läser just nu kan du logga in på mina sidor Länk till annan webbplats.. Klicka sedan på ”Visa studieplan”.

Vill du ha ett betyg utskrivet skickar du e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Senast uppdaterad: