Äldreomsorgslyftet - Vård och omsorg

Ansökan stängde 7 April

Här finns utbildningarna för dig som redan har en anställning inom vård- och omsorg i Skellefteå kommun. Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning för att höja grundkompetensen inom vård- och omsorgsbranschen och ger personal möjlighet att studera på arbetstid.

Ansökan öppnar 2/4och stänger 7/4. Vänta inte med att skicka in din ansökan då dessa hanteras löpande under perioden.

Lärlingsutbildning 100%: Här studerar du 70% på din arbetsplats och är på skolan 30%. På din arbetsplats har du en handledare som stöttar dig i ditt lärande. Denna studieform passar för dig som oftast lär dig bäst när du får göra saker praktiskt. Jämna veckor sker undervisning på skolanOnsdag, ojämna veckor är det Tisdag och Onsdag som är skoldagar. Start 13/8

Skolförlagd utbildning 50/50: I denna variant läser du 50% med andra elever i grupp, samt arbetar 50%. Passar för dig som känner att du lär dig bäst genom att samarbeta med dina klasskamrater i en skolmiljö och ha lärare tillgängliga. Jämna veckor studerar du på skolan Tisdag, Onsdag och Torsdag, ojämna veckor är det Onsdag och Torsdag som är skoldagar. Start onsdag 14/8

Validering och distansutbildning valfri studietakt: Fullständig validering av dina kunskaper och efter det kompletterande utbildning i det du saknar. Detta är spåret för dig som har mångårig erfarenhet och stort eget driv samt känner att det passar dig bäst att läsa på distans. Du läser helt på egen hand med stöd av distanslärare inom Valiweb. Du väljer också din egen studietakt. Din kartläggning och validering startar så fort du antagits till denna studieform. Kom ihåg att bifoga tjänstgöringsintyg där det framgår att du arbetat heltid i minst 1 år

Vård och omsorg är en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper om att stödja och vårda människor i olika omvårdnadssituationer.

I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver din hjälp eller ditt stöd på något sätt. Det kräver stor lyhördhet för människans förutsättningar och behov.

Vårdutbildningen inom Vuxenutbildningen i Skellefteå är certifierad av Vård- och omsorgscollege.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera informationen i produktbladet.

 

Behörighet

 • Du är behörig till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Har du ett slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasiet är du behörig även om du är yngre än 20 år.
 • Utbildningen genomförs på svenska och det är viktigt att du har förutsättningar att tillgodogöra dig studier på gymnasial nivå. För det behöver du ha kunskaper i svenska eller svenska som andra språk som motsvarar grundläggande utbildningsnivå.


Idet nationella yrkespaketet från Skolverket Länk till annan webbplats. ingår Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1. Dessa kurser kommer du att få möjlighet att läsa under denna utbildning om du saknar godkända betyg. Har du betyg i svenska och samhällskunskap så bifoga det i din ansökan.

 

Upplägg/Studietid

Denna studieform innebär att du deltar i en elevgrupp med lärarledda moment i klassrum, lärarledda moment digitalt, självstudier samt 6 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Eftersom du har en anställning inom vård och omsorg justeras omfattningen av din APL genom det lärande du tillgodogjort dig genom ditt arbete.

Yrkespaketet omfattar kurser om totalt 1500 poäng (med Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1). I utbildningen ingår även orienteringskurs för att öka förutsättningarna för dig att klara dina studier.

Utbildningen sker på Campus alternativt helt på distans om du läser via Valiweb, samt på din arbetsplats.


Studieperioder för utbildningsstart 2024

 • Lärling: 240812 till 260612
 • Skolförlagd 50% 240812 till 270521
 • Validering och distans via Valiweb: Individuell studieplan
 • Studieuppehåll under sommaren. V 25-32
 • Antal gymnasiepoäng: 1400 poäng (ej medräknat Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1)
 • Utbildningen slutar vid olika tidpunkter beroende på vilken studieform du valt

 

Egna kostnader i utbildningen

Du betalar själv för de kostnaderna för läromedel, i nuläget ca 100 kronor per bok/kurs. som uppstår under din utbildning, och transportkostnad till och från praktikplatsen.

Du behöver tillgång till egen dator eller läsplatta där du kan ladda ner Microsofts appar. Vid behov kan du få låna dator av din arbetsgivare. Kontakta aldreomsorgslyftetskellefteakommun@skelleftea.se om du behöver låna dator.

Kursplan

Kursplan

Kurs

Kurskod

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

ANOANA01

50

Anatomi och fysiologi 2

ANOANA02

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

FUTFUN01

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

FUTFUN02

100

Gerontologi och geriatrik

GERGER0

100

Hälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100

Hälso- och sjukvård 2

HAOHAL02

100

Orienteringskurs

KGYORI11Å

50

Omvårdnad 1

OMVOMV01

100

Omvårdnad 2

OMVOMV02

100

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Psykiatri 2

PSYPSY02

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Social omsorg 1

SOASOC01

100

Social omsorg 2

SOASOC02

100

Vård och omsorg specialisering

VADVAD00S

100

 

Ansökan

Ansök till yrkesutbildning (Länk till annan webbplats)

Att bifoga i din ansökan

 • Dina betyg/intyg
 • I din ansökan ska du även prioritera vilken av studieformerna du vill läsa i första respektive andra hand.

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen startar då ansökningsperioden är avslutad. En antagningsprocess beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Viktigt är att du uppger korrekt e-postadress och telefonnummer i din ansökan.

Urval av de sökande sker utifrån:

 • Angivna behörighetskrav
 • Gällande lagstiftning

Läs mer här om hur antagning och urval går till, klicka på boxen Antagningsregler
Använd den inbyggda webböversättaren för att få texten till engelska 
eller annat språk.

Har du frågor?

Om kurser och utbildningens upplägg, kontakta:
Kontakta VUX på telefonnummer 0910-73 50 00 eller via
e-post kundtjanst@skelleftea.se.el boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Har du frågor till arbetsgivaren, kontakta:

Projektgruppens funktionsbrevlåda aldreomsorgslyftetskellefteakommun@skelleftea.se

 

Har du frågor om antagningen, kontakta:
Mejla cv@skelleftea.se eller ring 0910-73 50 00 och skapa ett ärende så svarar vi så snart vi kan.

Om dina möjligheter till studiemedel, kontakta:
CSN på telefonnummer 0771-27 60 00 eller via formuläret Fråga - CSN Länk till annan webbplats.

Vill du ha vägledning eller stöd med att ansöka om studiemedel, kontakta:
Centrum för studievägledning, CV, där kan du boka tid för personlig vägledning, hitta öppettider och kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: