Kommunalt Lönebidrag

Skellefteå kommun lämnar bidrag till ideella organisationer som har lönebidragsanställda. Skellefteå kommun vill underlätta för föreningar att bidra till en arbetsmarknad för alla.

Om bidraget

 • Kommunalt lönebidrag kan beviljas föreningar och ideella organisationer verksamma inom Skellefteå kommun som har personer anställda med lönebidrag för anställning, lönebidrag för utveckling i anställning eller lönebidrag för trygghet i anställning.
 • Personen som bidraget söks för ska vara mantalsskriven i Skellefteå kommun.
 • Kommunalt lönebidrag utgår för heltidsanställda med 52 % av prisbasbeloppet för föregående år. För 2024 är bidraget 6 825 kr per kvartal. För deltidsanställda reduceras bidraget proportionellt.

Hur söker din förening kommunalt lönebidrag för en person?

 • Information om anställningen, anställningsavtal samt kopia på beslutet om lönebidrag från Arbetsförmedlingen ska bifogas ansökan.
 • Bidrag kan beviljas från och med den månad som ansökan inkommit.
 • Kom ihåg att ny ansökan måste göras vid ny anställning av en person med lönebidrag.

Har du frågor kontakta Skellefteå kommuns Kundtjänst 0910 73 50 00 för mer information.

Hur sker rekvirering och utbetalningar av kommunalt lönebidrag?

 • För att utbetalning av bidraget ska ske krävs att kopior på utbetalningar från Arbetsförmedlingen för varje person och arbetsmånad bifogas.
 • Dina utbetalningar från Arbetsförmedlingen hittar du här.
  https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/begar-ersattning Länk till annan webbplats.
 • Bidraget betalas ej ut för frånvarodagar utan lön. Till frånvarodagar utan lön räknas karensdagar, sjukdom från och med dag 15 samt övriga frånvarodagar utan lön. Frånvarodagar uppges vid rekvirering av bidraget.
 • Skellefteå kommun betalar ut det kommunala lönebidraget kvartalsvis.
 • Bidrag kan rekvireras för närmast föregående kvartal, exempelvis under kvartal 1 innevarande år kan bidrag rekvireras för kvartal 4 föregående år.

Ändringar

Senast uppdaterad: