Arbetsmarknadsinsatser

Enheten för arbetsmarknad samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta arbete syftar ytterst till att stödja personer som står utanför arbetsmarknaden samt att förebygga och minska verkningarna av arbetslöshet.

Genom att fler kommer i arbete och egen försörjning bidrar verksamheten till kommunens och regionens kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Vår verksamhet

Enheten för arbetsmarknad

  • erbjuder insatser för arbetssökande som anvisats av Arbetsförmedlingen eller socialkontoret. ​
  • ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret
  • erbjuder anställningar via arbetsmarknadsåtgärder
  • samordnar ferieverksamheten inom kommunen

Viktiga samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, socialkontoret, utbildningsanordnare, Region Västerbotten, Försäkringskassan, fackliga-, näringslivs- samt intresseorganisationer.

Vem kan få stöd?

Skellefteå kommun arbetar för att få fler personer i arbete. Insatser ska bidra till den framtida kompetensförsörjningen för kommunen såväl som för andra arbetsgivare i regionen.

Om du vill veta mer om en specifik insats är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00.

Enheten för arbetsmarknad erbjuder dig som arbetssökande insatser för att komma ut i arbete eller utbildning. Arbetsmarknadsinsatser ges till dig som anvisats av arbetsförmedlingen eller socialkontoret.
Genom att praktisera eller arbetsträna inom kommunen får du möjlighet att komma i kontakt med yrkeslivet. Du kan skapa nya kontakter samt få inblick och erfarenhet i kommunala arbeten.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar på ett nationellt program eller har avslutat gymnasieskolan med en gymnasieexamen.
Mer information hittar du här Länk till annan webbplats.

För kommunala skolor inom Skellefteå kommun finns särskilda rutiner för anmälan om en elevs studieavbrott eller ej påbörjade gymnasiestudier. Detta ska anmälas via Edlevo Länk till annan webbplats..

Friskolor, folkhögskolor och liknande anmäler detta via en e-tjänst. Tillgång till e-tjänsten har meddelats de aktuella aktörerna. Kontakta kundtjänst vid frågor.

Kontaktuppgifter till kundtjänst

Serviceassistenttjänster

Serviceassistentanställningar ska öka mångfalden bland kommunens anställda. Genom dessa anställningar får en grupp unga möjligheter att bidra till utveckling av den kommunala servicen. Målgruppen är främst de som lämnat anpassad gymnasieskola eller bedöms ha motsvarande funktionsnedsättning.

MISAM

MISAM är en myndighetsgemensam plattform. Verksamheten bedrivs i samverkan mellan Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö och Skellefteå kommun, Försäkringskassan, Region Västerbotten och Arbetsförmedlingen. MISAM ska tillgängliggöra och samordna samhällets resurser genom att utifrån individens behov av insatser erbjuda personligt stöd, en neutral mötesplats och samlad kompetens från de olika aktörerna.

Målgruppen för MISAM utgörs av personer 16–64 år i behov av kontakt med minst två myndigheter.
Mer information hittar du här Länk till annan webbplats.(länk, öppnas i nytt fönster)

Genom att praktisera eller arbetsträna får arbetssökande möjlighet att komma i kontakt med yrkeslivet. Som arbetsgivare kan du erbjuda en arbetssökande möjlighet att skapa nya kontakter samt få inblick och erfarenhet i yrkeslivet.

Enheten för arbetsmarknad är ansvariga för uppföljning för de arbetssökande vi har placerade hos er och erbjuder kontinuerlig kontakt. Vi står för försäkringar och eventuella kostnader.

Praktikanten får inte utföra ordinarie personals arbetsuppgifter utan ska ses som en extra resurs utanför den ordinarie bemanningen.

Kommunalt lönebidrag

Skellefteå kommun lämnar bidrag till ideella organisationer som har lönebidragsanställda. Skellefteå kommun vill underlätta för föreningar att bidra till en arbetsmarknad för alla.

Läs mer om bidraget och gör din ansökan här Länk till annan webbplats.

Målet med ferieverksamheten är att ge dig som är ung möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet. Oberoende av tidigare erfarenhet har alla som söker samma chans att få feriepraktik. Praktiken sker främst inom de kommunala arbetsplatserna, hos föreningar eller hos ideella organisationer.

Mer information om feriepraktik för ungdomar hittar du här

Information om feriepraktik för dig som arbetsgivare

Solkraft vänder sig till dig som av olika anledningar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vi vill med våra insatser bidra till en bättre livssituation, bryta utanförskap och isolering samt öka deltagarnas anställningsbarhet.

Läs mer om Solkraft

Känner du till möjligheten att ta emot en person med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa på er arbetsplats? På så vis kan ni stärka verksamheten med en ny typ av resurs, och samtidigt bidra till att en människa får växa socialt och som yrkesperson.

Läs mer och anmäl ditt intresse här

Senast uppdaterad: