Folköl

Den som ska sälja folköl måste anmäla detta till kommunen innan försäljningen startar.

Sedan nyåret 2020 tar Skellefteå kommun en registreringsavgift för anmälan av folköl. Tillsynsavgiften börjar debiteras först året därpå.

Denna taxa träder i kraft från och med beslutsdatum.
Avgifterna för tillsyn tillämpas från och med 1 januari 2022.

Tabell 1. Avgifter vid anmälan av försäljning eller ansökan om tillstånd, samt tillsynsavgifter. Prövningsavgift för ansökan om försäljningstillstånd tas ut även vid avslag på ansökan. Inga avgifter är förhandlingsbara.

Avgifter vid anmälan av försäljning

Anmälan/ansökan

Avgift

Vid ny försäljningsanmälan (folköl, e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter)

1 755 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobaksvaror

7 020 kr

Ändring av tillstånd att sälja tobaksvaror

2 925 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


en dag

4 680 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobaksvaror


två eller fler dagar

7 020 kr

Planerad tillsyn och kontroll av:

  • anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, vissa receptfria läkemedel,
  • tillståndspliktig detaljhandel med tobak

Årlig avgift

Folköl

1 755 kr

E-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter

1 755 kr

Tobak

4 095 kr

Vissa receptfria läkemedel

1 650 kr

Påkallad kontroll eller uppföljande kontroll vid avvikelser

timtaxa

Timtaxa

1 170 kr

Kombinationstaxa vid försäljning av flera produktgrupper bland tobak, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter, receptfria läkemedel och folköl tas avgift ut enligt tabell 2.

Tabell 2. Avgifter vid försäljning av en kombination av tobaksprodukter, folköl, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och receptfria läkemedel.

Avgifter vid försäljning

Produktgrupper

Årlig avgift

Tobak + ytterligare produktgrupper

4 095 kr + 878 kr per ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tobak)

1 755 kr + 878 kr per ytterligare produktgrupp

Exempel

Försäljning av tobak och folköl

4 095 + 878 = 4 973 kr

Försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

4 095 + 878 + 878 = 5 851 kr

Försäljning av folköl och e-cigaretter/tobaksfria nikotinprodukter

1 755 + 878 = 2 633 kr

Verksamheten ska anmälas till den kommun där servering/försäljning ska ske.

Anmälan om försäljning och servering av folköl (Länk till annan webbplats)

Försäljning/servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts. För att få sälja folköl ska lokalen vara registerad som livsmedelslokal hos kommunen.

Livsmedelsregistrering, blankett , 118.9 kB.

Den som bedriver försäljning/servering med folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över verksamheten och ansvara för att personalen har kunskaper om vad som gäller för försäljning/servering. För egenkontrollen ska finnas ett särskilt program som ska skickas in till kommunen tillsammans med anmälan.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: