Kommunal konkurrens

Om du tycker att en av Skellefteå kommuns verksamheter bidrar till osund konkurrens kan du anmäla det.

När du skickar in ditt ärende får du berätta vilken kommunal verksamhet det gäller och vem eller vilka som drabbas av det du anser är osund konkurrens.

En näringslivsutvecklare tar emot inkomna ärenden från e-tjänsten och säkerställer att ärendet utreds, och att du som gjort anmälan får återkoppling.

Anmäl osund konkurrens (Länk till annan webbplats)

Dialog kring inkomna ärenden

När du skickar in ett ärende om osund konkurrens får du berätta vem du är så vi kan ha en dialog med dig. Ibland kan vi även behöva ställa kompletterande frågor för att förstå det du anmäler på bästa sätt.

Om du inte vill berätta vem du är kan du be någon annan, till exempel en representant för din branschorganisation, att göra en anmälan åt dig.

Vad är osund konkurrens?

Konkurrensverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad osund konkurrens innebär. På webbplatsen finns även en vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som du kan använda om du är företagare och är osäker på om det du upplever är osund konkurrens.

Näringslivsrådet tar beslut

När ett ärende kommer in till kommunen får berörd förvaltning och verksamhet möjlighet att yttra sig. Skrivelsen skickas sedan vidare till kommunens interna näringslivsråd som går igenom ärendet och beslutar om det behöver utredas av en extern aktör.

Kommunens interna näringslivsråd består av kommunens näringslivschef, kommunens ekonomichef och en näringslivsutvecklare. Vid behov kan Näringslivsrådet koppla in bolagsjurist, kommunjurist, eller andra specialistkompetenser.

Om utredningen visar att kommunen bedriver osund konkurrens i enlighet med Konkurrensverkets definition ska kommunen antingen sluta med den aktuella tjänsten, eller upphandla den från en privat aktör.

Senast uppdaterad: