Fartygsinspektion

Samhällsbyggnad, miljö utför fartygsinspektioner med stöd av lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Anmälan fartygsbesiktning (Länk till annan webbplats)

För att utfärda fartygscertifikat, Ship Sanitation Control Exemption Certificate, behöver Samhällsbyggnad, miljö få in uppgifter i god tid innan fartyget anländer till hamn. Detta görs via nedanstående frågeformulär som fartygets kapten eller skeppsmäklare/agent skickar in innan fartyget anländer till någon av Skellefteås hamnar.

I formuläret ska också anges vilken dag/tidpunkt som Samhällsbyggnad, miljö kan göra inspektion på fartyget. Detta måste meddelas minst två vardagar (48h) innan Samhällsbyggnad, miljö önskas komma ut. Om uppgifterna inkommer senare än 48h före önskad inspektion utgår 1,5x avgiften enligt Skellefteå kommuns taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

Vid en vanlig inspektion för utfärdande av ett saneringsintyg/Ship Sanitation Control Exemption Certificate motsvarar avgiften 3h enligt Skellefteå kommuns taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.

För 2023 är taxan 1113kr per timme. Taxan indexuppräknas årligen.

Samhällsbyggnad, miljö behöver uppgifterna för att kunna utfärda certifikat och förbereda fartygsinspektion.

Senast uppdaterad: