E-handel och e-faktura

Skellefteå kommun vill öka sin elektroniska handel. Vi har ett elektroniskt beställarsystem där beställningar registreras. Om krav på e-handel finns ska det framgå av upphandlingsdokumenten.

Elektroniska beställningar till leverantörer

Vi kan garantera hög ramavtalstrohet genom att våra beställningar/avrop kommer till dig som e-post, skapat i ett beställarsystem hos oss. Beställningarna baseras på dina prislistor och kataloger.

Här förklaras några vanliga begrepp inom elektronisk handel.

VAN

Förkortning av "Value Added Network", vilket är ett tredjepartsföretag som hjälper leverantörer att skicka elektroniska fakturor (så kallade Svefakturor) eller att använda sig av webb-EDI lösningar.

Svefaktura

En standard för enkel elektronisk utväxling av fakturor. Svefakturan är att betrakta som ett alternativ till skanning/tolkning av pappersfakturor. Den är lätt och ekonomisk att använda. Svefakturan är obligatorisk för svenska, statliga myndigheter från och med 2008.

Webb-EDI

Skellefteå kommuns webb-EDI lösning består av en mall på vår hemsida, där leverantörerna direkt matar in sin faktura. Denna konverteras sedan till en Svefaktura och förs in i vårt fakturahanteringssystem.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: