Lämna ett Skellefteåförslag

Har du en idé om hur Skellefteå kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett Skellefteåförslag till kommunen. Det ger dig en möjlighet att påverka det du tycker är viktigt!

Ett Skellefteåförslag ska vara ett konkret förslag på något som du vill förändra i kommunen. Förslaget kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om som till exempel samhällsplanering, trafikfrågor, skolfrågor och vård- och omsorg. Kom i håg att varje förslag bara får innehålla en idé.

Alla kan vara delaktiga och engagera sig

Alla som har en idé kan lämna in ett Skellefteåförslag, oavsett var du bor eller hur gammal du är. Genom att lämna in ett förslag hjälper du våra tjänstepersoner och politiker att fånga upp goda idéer och förslag så att kommunens service kan bli bättre.

Var med och påverka du också!

Har du en felanmälan, synpunkt eller klagomål?

Trasiga lyktstolpar, klagomål på överfyllda soptunnor och liknande är inte ett Skellefteåförslag. Gör felanmälan här. Länk till annan webbplats.

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på någon av kommunens verksamheter. Skicka in synpunkter och klagomål. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: