Lämna ett Skellefteåförslag

Har du en idé om hur Skellefteå kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett Skellefteåförslag till kommunen. Det ger dig en möjlighet att påverka det du tycker är viktigt. Skellefteåförslaget ersätter det som vi tidigare benämnde som medborgarförslaget.

Ett Skellefteåförslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om som till exempel samhällsplanering, trafikfrågor, skolfrågor och vård- och omsorg. Kom i håg att varje förslag bara får innehålla en idé.

Alla kan vara delaktiga och engagera sig

Alla som har en idé kan lämna in ett Skellefteåförslag, oavsett var du bor eller hur gammal du är. Genom att lämna in ett förslag hjälper du våra tjänstepersoner och politiker att fånga upp goda idéer och förslag så att kommunens service kan bli bättre.

Var med och påverka du också!

Observera att Skellefteåförslaget inte ska blandas i hop med att lämna en synpunkt eller skicka in en felanmälan till kommunen.

Skicka in en synpunkt eller felanmälan

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: