Val

Riksdagsvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 september 2022. Vid detta val kommer Sveriges riksdag för mandatperioden 2022–2026 att väljas. Samtidigt kommer det också hållas allmänna val till kommun- och regionfullmäktige.

 • Vill du vara jour på valdagen?

  Att vara jour innebär att du ska ersätta röstmottagare som inte kan utföra sitt uppdrag av olika anledningar. Det kan till exempel vara en röstmottagare som har blivit sjuk och då kan du som är jour hoppa in och jobba i stället.

Vem har rätt att rösta?

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

På valdagen den 11 september kan du rösta i din vallokal eller i någon av alla röstningslokaler för förtidsröstning.

Vallokaler

På ditt röstkort står det vilken vallokal du kan rösta i och vallokalens öppettider.

Viktigt är att du tar med dig id-handling när du röstar i vallokaler.

Röstningslokaler

Om du inte kan rösta i din vallokal kan du rösta i en röstningslokal som har öppet på valdagen den 11 september.

Viktigt är att du tar med dig id-handling och röstkort när du röstar i röstningslokaler.

Ta med dig id-handling

Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen.

Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

För att rösta i röstningslokal behöver du ta med dig ditt röstkort.

 1. Ta valkuvert och valsedlar.
  Valsedlarna finns utlagda på en avskärmad plats i lokalen.
 2. Gör i ordning rösten bakom en valskärm.
 3. Lämna sedan rösten till röstmottagarna.
  Hos röstmottagaren måste du visa att du är du på något av följande sätt:
  • Visa en id-handling,
  • du är känd av röstmottagaren,
  • någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa id-handling eller vara känd av röstmottagaren.

Nu har du röstat

Röstmottagarna prickar av dig i röstlängden och lägger samtidigt de ner valkuverten eller valkuvertet i valurnorna.

Evenemang och nyheter

Vad röstar du till?

I riksdagsvalet utser personer som ska representera dig i

Riksdagens uppgifter är att besluta om lagar, om hur statens pengar ska fördelas (statsbudgeten), att styra utrikes- och försvarspolitiken, att arbeta med EU-frågor och att kontrollera regeringen. Riksdagen utser statsminister och godkänner regeringen.

Regeringen styr Sverige och ser till att riksdagens beslut genomförs. För att få en majoritet i riksdagen behöver ett parti eller flera partier som samarbetar få 175 ledamöter (mandat) i riksdagen. Sverige styrs av en regering från Socialdemokraterna. De styr Sverige i minoritet eftersom de tillsammans inte har hälften av ledamöterna i Riksdagen. För att få igenom sina förslag behöver de stöd från ett eller flera andra partier. Sveriges regering består av en statsminister och 23 ministrar. Statsminister är Magdalena Andersson som är socialdemokrat.

Riksdagen har 349 ledamöter som kommer från olika partier och olika delar av landet beroende på folkmängd i de olika valkretsarna. Åtta partier är representerade i riksdagen; Socialdemokraterna (113), Moderaterna (83), Sverigedemokraterna (45), Miljöpartiet (24), Centerpartiet (22), Vänsterpartiet (21), Liberalerna (19) och Kristdemokraterna (16). Dessutom finns sex ledamöter som lämnat sitt parti och nu är partilösa. Från Västerbotten finns just nu 10 ledamöter, 5 socialdemokrater, 1 från miljöpartiet, 1 från centerpartiet, 1 från moderaterna och 1 från vänsterpartiet. Den tionde ledamoten från Västerbotten har lämnat sitt parti och är nu partilös.

Mer om riksdagen och riksdagens arbete finns på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats..

Regionen ansvarar för att västerbottningarna får den hälso- och sjukvård de behöver.
I Västerbottens län finns tre sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett. Regionen har hälsocentraler i länets alla kommuner. På en del orter finns också privata hälsocentraler. Regionens uppgift är också att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Genom Folktandvården finns allmän tandvård i hela länet och specialisttandvård till patienter med särskilda behov. Alla barn och ungdomar i länet erbjuds en regelbunden hälsofrämjande tandvård.

Regionen ansvarar också för busstrafiken som går mellan kommunerna och över länsgränserna. Regionen finansierar också tågtrafik i regionen.

Regionen styrs av landstingsfullmäktige med 71 ledamöter. Åtta politiska partier representeras: Socialdemokraterna 30 mandat, Moderaterna 9, Vänsterpartiet 9, Centerpartiet 6, Liberalerna 6, Kristdemokraterna 4, Miljöpartiet 4 och Sverigedemokraterna 3 mandat. Socialdemokraterna styr landstinget med stöd av Vänsterpartiet.

Mer om regionen och regionsfullmäktige hittar du på Region Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunen ser till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Den ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder. Kommunen ska också planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder. Den ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor. Kommunen ansvarar för räddningstjänsten och ser till att det finns vatten och avlopp till alla bostäder. Slutligen ska kommunen ha bibliotek, där medborgarna gratis kan låna bland annat böcker och tidningar.

Alla andra saker kommunen gör är frivilliga. Till exempel hjälper kommunen till så att det finns idrottsplatser, badhus, kulturskola, museum och mycket mer.

Kommunen styrs av kommunfullmäktige. I Skellefteå styr socialdemokraterna med egen majoritet. Kommunfullmäktige har 65 ledamöter från 8 politiska partier: Socialdemokraterna 34 mandat, Moderaterna 6 mandat, Centerpartiet 6 mandat, Vänsterpartiet 6 mandat, Folkpartiet 5 mandat, Miljöpartiet 4 mandat, Kristdemokraterna 2 mandat och Sverigedemokraterna 2 mandat.

Mer om kommunen och kommunfullmäktige finns på Skellefteå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Andra språk, teckenspråk och lättläst

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: