Val

Riksdagsvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 september 2022. Vid detta val kommer Sveriges riksdag för mandatperioden 2022–2026 att väljas. Samtidigt kommer det också hållas allmänna val till kommun- och regionfullmäktige.

Vad röstar du till?

I riksdagsvalet utser personer som ska representera dig i

Riksdagens uppgifter är att besluta om lagar, om hur statens pengar ska fördelas (statsbudgeten), att styra utrikes- och försvarspolitiken, att arbeta med EU-frågor och att kontrollera regeringen. Riksdagen utser statsminister och godkänner regeringen.

Regeringen styr Sverige och ser till att riksdagens beslut genomförs. För att få en majoritet i riksdagen behöver ett parti eller flera partier som samarbetar få 175 ledamöter (mandat) i riksdagen. Sverige styrs av en regering från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De styr Sverige i minoritet eftersom de tillsammans inte har hälften av ledamöterna i Riksdagen. För att få igenom sina förslag behöver de stöd från ett eller flera andra partier. Sveriges regering består av en statsminister och 23 ministrar. Statsminister är Stefan Löfvén som är socialdemokrat.

Riksdagen har 349 ledamöter som kommer från olika partier och olika delar av landet beroende på folkmängd i de olika valkretsarna. Åtta partier är representerade i riksdagen; Socialdemokraterna (113), Moderaterna (83), Sverigedemokraterna (45), Miljöpartiet (24), Centerpartiet (22), Vänsterpartiet (21), Liberalerna (19) och Kristdemokraterna (16). Dessutom finns sex ledamöter som lämnat sitt parti och nu är partilösa. Från Västerbotten finns just nu 10 ledamöter, 5 socialdemokrater, 1 från miljöpartiet, 1 från centerpartiet, 1 från moderaterna och 1 från vänsterpartiet. Den tionde ledamoten från Västerbotten har lämnat sitt parti och är nu partilös.

Mer om riksdagen och riksdagens arbete finns på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats..

Kommunen ser till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Den ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder. Kommunen ska också planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder. Den ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sina sopor. Kommunen ansvarar för räddningstjänsten och ser till att det finns vatten och avlopp till alla bostäder. Slutligen ska kommunen ha bibliotek, där medborgarna gratis kan låna bland annat böcker och tidningar.

Alla andra saker kommunen gör är frivilliga. Till exempel hjälper kommunen till så att det finns idrottsplatser, badhus, kulturskola, museum och mycket mer.

Kommunen styrs av kommunfullmäktige. I Skellefteå styr socialdemokraterna med egen majoritet. Kommunfullmäktige har 65 ledamöter från 8 politiska partier: Socialdemokraterna 34 mandat, Moderaterna 6 mandat, Centerpartiet 6 mandat, Vänsterpartiet 6 mandat, Folkpartiet 5 mandat, Miljöpartiet 4 mandat, Kristdemokraterna 2 mandat och Sverigedemokraterna 2 mandat.

Valresultatet 2018 Länk till annan webbplats.

Mer om kommunen och kommunfullmäktige finns på Skellefteå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Landstinget ansvarar för att västerbottningarna får den hälso- och sjukvård de behöver.
I Västerbottens län finns tre sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett. Landstinget har hälsocentraler i länets alla kommuner. På en del orter finns också privata hälsocentraler. Landstingets uppgift är också att verka för en god tandhälsa hos hela befolkningen. Genom Folktandvården finns allmän tandvård i hela länet och specialisttandvård till patienter med särskilda behov. Alla barn och ungdomar i länet erbjuds en regelbunden hälsofrämjande tandvård.

Landstinget ansvarar också för busstrafiken som går mellan kommunerna och över länsgränserna. Landstinget finansierar också tågtrafik i regionen.

Landstinget styrs av landstingsfullmäktige med 71 ledamöter. Åtta politiska partier representeras: Socialdemokraterna 30 mandat, Moderaterna 9, Vänsterpartiet 9, Centerpartiet 6, Liberalerna 6, Kristdemokraterna 4, Miljöpartiet 4 och Sverigedemokraterna 3 mandat. Socialdemokraterna styr landstinget med stöd av Vänsterpartiet.

Mer om landstinget och landstingsfullmäktige hittar du på landstingets webbplats Länk till annan webbplats.

Europaparlamentsvalet

I Europaparlamentsvalet är du med och utser ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Du har rösträtt om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Medborgare i något av EUs medlemsländer som är folkbokförd i Sverige och har anmält sig till röstlängden har också rösträtt.

I val till Europaparlamentet är hela landet en enda valkrets och samma spärr som vid riksdagsvalet gäller (4 %). Under den senaste perioden har de svenska ledamöterna representerat nio partier i EU-parlamentet; Socialdemokraterna (5), Miljöpartiet (4), Moderaterna (3), Liberalerna (2), Sverigedemokraterna (2), Centerpartiet (1), Vänsterpartiet (1), Kristdemokraterna (1) och Feministiskt initiativ (1).

Europaparlamentets uppgifter

EU-parlamentet, som det kallas, är den enda av EUs institutioner som väljs direkt av folket. Huvuduppgiften är att besluta om nya lagar, EUs budget och att godkänna och granska EU-kommissionen. Parlamentets roll är också att främja demokratiskt beslutsfattande i Europa men också att stödja kamp för demokrati, yttrandefrihet och rättvisa val runt om i världen.
I Europaparlamentet är 20 av de 751 ledamöterna från Sverige. Ledamöternas uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar lagar. Man ska också granska att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt.

Detta är Europeiska Unionen

EU skapades efter andra världskriget och tanken var att länder som handlar med varandra blir ekonomiskt beroende av varandra och därför mindre intresserade av konflikt och krig. Europa har också haft ett halvt århundrade av fred, stabilitet och välstånd som förbättrat levnadsvillkoren för många i Europa.

Människor i Europa kan resa fritt över större delen av vår världsdel. Det har också blivit lättare att bo och arbeta utomlands i Europa. Den ”inre marknaden” gör att tjänster, pengar och människor kan röra sig fritt inom EU. Inom EU finns också olika stödprogram inom utbildnings- och kulturområdena, till exempel Erasmus som ger unga européer möjligheter att studera, gå en yrkesutbildning, arbeta som volontärer eller skaffa sig arbetslivserfarenhet utomlands.

Den gemensamma valutan, euron, används av en majoritet av EUs medlemsländer och syftar till att underlätta handel och resor mellan länderna. Sverige deltar dock inte i Euro-samarbetet. EU strävar också efter att uppträda enat i frågor om bistånd till icke EU-länder, bevaka mänskliga rättigheter, i frågor om sanktioner mot länder utanför EU som inte lever upp till krav på mänskliga rättigheter eller som bryter mot vedertagna internationella regler och i frågor om handelsförbindelser med länder utanför EU.

Läs mer:

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se