Val

EU-valet genomfördes den 9 juni 2024.

Vart femte år är det EU-val och förra valet ägde rum 26 maj 2019. Vart fjärde år är det val till Riksdag, region- och kommunfullmäktige, där det senaste valet ägde rum söndagen 11 september 2022. Då valdes ledamöter för mandatperioden 2022-2026.

Du har rösträtt om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Medborgare i något av EUs medlemsländer som är folkbokförd i Sverige och har anmält sig till röstlängden har också rösträtt.

Om du är bosatt i Sverige men vill rösta i ett annat EU-land som du har medborgarskap i måste du ansöka om att läggas till i det landets röstlängd. Ansökan görs på olika sätt i olika länder. Kontakta det aktuella landets valmyndighet för att få information och hjälp med din ansökan.

För att rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen.

EU-parlamentet, som det kallas, är den enda av EUs institutioner som väljs direkt av folket. Huvuduppgiften är att besluta om nya lagar, EUs budget och att godkänna och granska EU-kommissionen. Parlamentets roll är också att främja demokratiskt beslutsfattande i Europa men också att stödja demokrati, yttrandefrihet och rättvisa val runt om i världen.

I Europaparlamentet är 21 av de 705 ledamöterna från Sverige. Ledamöternas uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar lagar. Man ska också granska att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt.

EU skapades efter andra världskriget. Tanken var att länder som handlar med varandra blir ekonomiskt beroende av varandra och därför mindre intresserade av konflikt och krig. De europeiska medlemsländerna har sedan dess haft ett halvt århundrade av fred, stabilitet och välstånd som förbättrat levnadsvillkoren för många i Europa.

EUs ”inre marknad” gör att tjänster, pengar, varor och människor kan röra sig fritt inom EU. Det gör det lätt för EU-medborgare att resa, bo och arbeta i andra EU-länder.

Inom EU finns också olika stödprogram inom utbildnings- och kulturområdena, till exempel Erasmus som ger unga européer möjligheter att studera eller gå en yrkesutbildning utomlands. Ett annat exempel är Europeiska solidaritetskåren som erbjuder möjlighet att delta i volontärprojekt.

Den gemensamma valutan, euron, används av en majoritet av EUs medlemsländer och syftar till att underlätta handel och resor mellan länderna. Sverige deltar dock inte i Euro-samarbetet.

EU har handelsförbindelser med länder utanför EU. Dessutom bevakar EU mänskliga rättigheter och strävar efter att uppträda enat i frågor om sanktioner mot länder utanför EU som inte lever upp till krav på mänskliga rättigheter och bryter mot vedertagna internationella regler.

I val till Europaparlamentet är hela landet en enda valkrets och samma spärr som vid riksdagsvalet gäller (4 %). Fördelningen av ledamöter efter EU-valet 2024 är:

  • Socialdemokraterna med fem mandat
  • Centerpartiet med två mandat
  • Kristdemokraterna med en mandat
  • Liberalerna med en mandat
  • Miljöpartiet med tre mandat
  • Moderaterna med fyra mandat
  • Sverigedemokraterna med tre mandat
  • Vänsterpartiet med två mandat

Europa Direkt Västerbotten och Skellefteå kommuns valkansli har gemensamt spelat in en podcast där de olika partiernas toppkandidater får svara på några frågor inför EU-valet. Podcasten är del av den satsning som Skellefteå kommun gör för att kommunicera EU-valet till kommunens medborgare och som medfinansieras av Europaparlamentet för att höja medvetenheten om valet.

Här hittar du podcasten.

Senast uppdaterad: