Öppettider på valdagen 9 juni

På valdagen den 9 juni kan du rösta i din vallokal (står på ditt röstkort) eller i någon av alla röstningslokaler.

Hitta din vallokal och röstningslokaler via valkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Öppettider för vallokaler och röstningslokaler på valdagen

Baldergymnasiet

Valdistrikt: Centrum N, Prästbordet
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Eddahallen

Valdistrikt: Alhem-Norrbacka, Getberget-Norrvalla, Älvsbacka V, Älvsbacka Ö
Lokal: A-hallen, spelar- och konferensingången
När: 9 juni
Tid: 8-21

Lejonströmsskolan

Valdistrikt: Brännan-Mobacken, Sjungande dalen, Stämningsgården
Lokal: Sporthallen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Norrhammarskolan

Valdistrikt: Erikslid, Norrhammar
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Röstningslokal

Stadshuset

Öppet för alla. Här kan du få dublettröstkort utskrivet.
När: 9 juni
Tid: 8-21

Sunnanåskolan

Valdistrikt: Sunnanå C, Sunnanå S
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Sörböleskolan

Valdistrikt: Centrum S, Sörböle
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Anderstorpsgymnasiet

Valdistrikt: Anderstorp N, Anderstorp S, Anderstorp Ö
Lokal: Aulan och matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Röstningslokal

Stadshuset

Öppet för alla. Här kan du få dublettröstkort utskrivet.
När: 9 juni
Tid: 8-21

Bolidenskolan

Valdistrikt: Boliden
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Tallbacka förskola

Valdistrikt: Bureå N, Bureå S
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Björnåkerskolan

Valdistrikt: Burträsk C, Burträskbygden
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Röstningslokal

Siljegården

Öppet för alla som har med sig sitt röstkort.
När: 9 juni
Tid: 12-15

Byskeskolan

Valdistrikt: Byske C, Byske-Fällfors
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Röstningslokal

Fällfors

Öppet för alla som har med sig sitt röstkort.
Lokal: Aktivitetshuset Älvan
När: 9 juni
Tid: 12-15

Åbyn, Brännfors byggnadsförening

Öppet för alla som har med sig sitt röstkort.
Lokal: Medborgarhuset
När: 9 juni
Tid 12-15

Ostviksskolan

Valdistrikt: Drängsmark-Ostvik
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Röstningslokal

Drängsmarksskolan

Öppet för alla som har med sig sitt röstkort.
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 12-15

Skråmträskskolan

Valdistrikt: Skråmträsk-Klutmark
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Röstningslokal

Gummarksskolan

Öppet för alla som har med sig sitt röstkort.
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 12-15

Hjoggböleskolan

Valdistrikt: Hjoggböle
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Röstningslokal

Falmark - Skellefteå airport

Öppet för alla som har med sig sitt röstkort.
Lokal: Avgångshallen
När: 9 juni
Tid: 12-15

Furuskolan

Valdistrikt: Jörn
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Kågeskolan

Valdistrikt: Kåge N, Kåge S
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Kusmarksskolan

Valdistrikt: Kågedalen
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Röstningslokal

Ersmarksskolan

Öppet för alla som har med sig sitt röstkort.
Lokal: Idrottssalen
När: 9 juni
Tid: 12-15

Sandfors

Öppet för alla som har med sig sitt röstkort.
Lokal: Bönhuset
När: 9 juni
Tid: 12-15

Lövångerskolan

Valdistrikt: Lövånger
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Floraskolan

Valdistrikt: Moröhöjden, Morön-Hedensbyn
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Bergsbyskolan

Valdistrikt: Bergsbyn
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Morö backe skola

Valdistrikt: Morö backe C, Morö backe V, Morö backe Ö
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Medleskolan

Valdistrikt: Myckle-Medle
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Örjanshallen

Valdistrikt: Skelleftehamn V, Skelleftehamn Ö
Lokal: Idrottshallen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Stackgrönnanskolan

Valdistrikt: Stackgrönnan-Örviken
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Röstningslokal

Örviken, Folkets hus

Öppet för alla som har med sig sitt röstkort.
När: 9 juni
Tid: 12-15

Ursviksskolan

Valdistrikt: Ursviken
Lokal: Elevcaféterian
När: 9 juni
Tid: 8-21

Yttre Ursviksskolan

Valdistrikt: Yttre Ursviken
Lokal: Matsalen
När: 9 juni
Tid: 8-21

Tillgänglighet för dig med en funktionsnedsättning

Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning. Det gäller lokalers fysiska utformning och tillgången till information.

Majoriteten av kommunens val- och röstningslokaler är i kommunalt ägda byggnader, och är tillgänglighetsanpassade enligt kommunens standard med t.ex. ramp, dörröppnare och låga trösklar.

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att navigera eller ta dig fram i lokalerna kan du alltid tillkalla en röstmottagare. De kan hjälpa dig med de olika röstningsmomenten, exempelvis att stoppa ner valsedel i valkuvertet. Alla röstmottagare har tystnadsplikt.

Om du inte kan ta dig till en röstnings- eller vallokal för att rösta på grund av en funktionsnedsättning kan du rösta med bud eller boka ambulerande röstmottagning.

Förtidsröstningen på stadshuset är särskilt utrustat med hjälpmedel

På Stadshusets förtidsröstning finns läs-TV och Pennytalk för dig med synnedsättning. Där finns också information om EU-valet, olika sätt att rösta på samt hur man röstar på punktskrift, både att låna och att ta hem.

Som vanligt kan röstmottagare hjälpa dig att navigera i lokalen om du har svårigheter med det.

3:e juni kl 9-12 kommer en syn- och hörselinstruktör finnas på plats för extra stöd.

Senast uppdaterad: