Nätverk och vänorter

Skellefteå har fem vänorter i världen. Med dessa har kommunen utvecklat internationellt samarbete i form av projekt och avtalade kontakter. Kontakter upprätthålls genom besök, brev och mailkontakter. Kontakterna kan vara regelbundna över en period av samarbete kring särskilda projekt, sedan kan de vara mer sporadiska under andra tider.

Utbyten sker bland annat genom specifika projekt, skolutbyten, kulturella utbyten, idrottsutbyten osv. och kan vara antingen i kommunal regi eller genom att ideella föreningar tar initiativ och kommunen stöttar detta. Föreningen Norden har varit mycket aktiv inom arbetet med de nordiska länderna. Med vissa av vänorterna finns ett aktivt och regelbundet utbytessamarbete, medan samarbetet med andra är mer eller mindre vilande. Några av de vänorter som kommunen i dagsläget inte bedriver ett aktivt samarbete med är Tallinn (egentligen en stadsdel i Tallinn) och Mo i Rana.

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för kommunens vänortsrelationer.

Brahestad blev Skellefteås vänort 1946. Staden ligger i norra Österbotten i Uleåborgs län och är idag huvudsakligen en industri- och utbildningsort. I Brahestad studerar närmare 1000 studenter teknik och handel med inriktning på informationsteknik vid en avdelning av Uleåborgsnejdens yrkeshögskola. Brahestad har ca 25.500 invånare.

Vesthimmerland är en kommun på Nordjyllands amt. Den upprättades som ett led i den danska kommunalreformen 2007 och består av de tidigare kommunerna Aalestrups kommun, Farsö kommun, Lögstörs kommun och Års kommun. Ursprungligen var det Lögstör som var Skellefteås vänort, vilket den blev redan 1946. Vesthimmerlands kommun har ca 37.500 invånare.

Mo i Rana blev vår vänort 1946. Mo i Rana är huvudort i Rana som är en kommun i Nordland som ligger i norra Norge. Mo i Rana kallar sig polcirkellandet och porten till det arktiska Norge. Mo i Rana har ca 18.000 invånare.

Runt Pardubice finns många attraktiva natur- och friluftsområden, historiska monument och andra intressanta platser för turister. Pardubice blev vår vänort 1967. De mest förekommande utbyten Skellefteå kommun har haft med Pardubice har varit inom kultur och idrott. När Tjeckien stod inför inträde i EU hade vi ett stort demokratiprojekt tillsammans. Pardubice har ca 91.000 invånare.

Den äldsta huvudstaden i Norra Europa. Tallinn placerades på världskartan för första gången av den arabiske geografen al-Idrisi år 1154. Han fann "en liten stad i form av en stor borg" och en livligt trafikerad hamn. Men redan flera hundra år tidigare var Tallinn en mötesplats mellan öst och väst. Tallinn blev vår vänort 1982.

Förutom samarbetet med vänorter så har Skellefteå kommun ett aktivt samarbete med Karleby/Jakobstad i Finland. Samarbetet innefattar såväl skolutbyten som kulturella utbyten och företagskontakter.

Med Chichibu, Japan finns ett samarbete inom träbyggnadssidan och mellan Skellefteå museum i Skellefteå och sidenmuséet i Chichibu sker ett samarbete med syfte att lyfta fram de lokala textilhantverken.

Senast uppdaterad: