Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och fattar de övergripande besluten. De beslutar om kommunens budget och skatt samt vilka mål verksamheten ska ha. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige beslutar om stora investeringar och den kommunala planeringen. De beslutar också om kommunens årsredovisning och ansvarsfrihet samt de ekonomiska förmånerna till förtroendevalda. Politikerna i fullmäktige granskar arbetet som kommunens verksamheter ansvarar för - om de uppfyller målen.

I Skellefteå styr Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans. Kommunfullmäktige har 65 ledamöter från 8 politiska partier: Socialdemokraterna 30 mandat, Moderaterna 9, Centerpartiet 7, Vänsterpartiet 6, Sverigedemokraterna 5, Liberalerna 4, Kristdemokraterna 2 och Miljöpartiet 2.

Kommunalråd: Lorents Burman (S) och Evelina Fahlesson (S)

Oppositionsråd: Andreas Löwenhöök (M)

Kommunfullmäktige direktsänds via Skellefteå kommuns Youtube-kanal.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för alla att lyssna till. Du kan välja att följa debatten på plats i möteslokalen, på Radio Skellefteå (89,7 MHz), Jörn (91,5 MHz), Bygdsiljum (95,0 MHz) eller via lokalradions webbplats. Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder. När årets budget är beslutad fördelar fullmäktige pengarna mellan de olika nämnderna.

Kommunstyrelsen samordnar den kommunala verksamheten och förbereder de ärenden som tas upp i kommunfullmäktige.

Den som är missnöjd med ett kommunalt beslut kan begära att
Förvaltningsrätten gör en prövning av lagligheten i beslutet enligt reglerna
i Kommunallagen kapitel 10.

Om du vill överklaga personalnämndens beslut ska du göra det i skrivelse
till Förvaltningsrätten i Umeå, Box 193, 901 05 Umeå.
Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten senast tre veckor
efter det att personalnämndens protokoll är justerat.

I skrivelsen ska du ange

  • vilket beslut som överklagas
  • de omständigheter du vill åberopa till stöd för ditt överklagande.

Ange också namn, postadress och telefonnummer.

Behöver du ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan du vända
dig till Förvaltningsrätten.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se