Video - I samma värld

Barn och unga i Skellefteå läser en specialskriven version av Emil Jensens dikt "I samma värld".

Vad innebär egentligen en hållbar plats för en bättre vardag? Genom att stärka känslan gemensamhet vi kan vi stärka våra möjligheter till att ingen lämnas utanför. Vi ingår alla i samma värld.

Om du klickar på klippet häröver så ser du barn och unga i Skellefteå läser en specialskriven version av Emil Jensens dikt "I samma värld".

Här kan du läsa hela texten:

Jag bor i en värld där det finns en gud,
och jag bor i en värld där det inte finns en gud
och det är samma värld, exakt samma värld.

Jag bor i en värld full av minareter,
judiska högtidligheter,
kristna trossamfälligheter
och besjälade naturväsens gudomligheter
och det är samma värld, exakt samma värld.

Jag bor i en värld där vi tror på mammon
och tillber tillväxtligheter och överflödigheter.
Och jag bor i en värld full av fattiga asketer,
som bara tror på sina egna konstnärligheter!
Och det är samma värld.

Jag bor i en fredlig värld
där alla livsformer och personligheter
är en del av samma världsande, som det då heter.
Och jag bor i en värld där vi har ihjäl människor
för att dom tillhör andra nationaliteter,
och det är samma värld, exakt samma värld.

Jag bor i en värld där såna som jag är minoriteter,
och jag bor i en värld där såna som jag är majoriteter,
och det är samma värld, exakt samma värld.

Jag bor i en värld där glesbygden glesnar och förlorar faciliteter.
Och jag bor i en värld med befolkningsökning och bubblande aktiviteter, där det sprakar av tro på elektriciteter,
och det är samma värld.

Jag bor i en värld där vissa teknikaliteter gjort att vi kan nå varandra med enorma hastigheter,
och jag bor i en värld där vi glider ifrån varandra, meter för meter i samma värld.

Jag bor i en värld som värderar folk efter ursprung, kön och sexualiteter.
Och jag bor i en värld som blomstrar av öppenheter och solidariteter
och det är samma värld, exakt samma värld.

Jag bor i en värld full av sagoskogar, myllrande liv, mysterier och hemligheter, som fyller oss med tacksamheter och ödmjukheter
och visioner om hållbarheter för vi vet att den här världen har begränsade kapaciteter.
Ändå bor jag i en värld där vi varje minut skövlar och plundrar flera kvadratkilometer – av samma värld.

Jag bor i en värld som är det värsta helvetet av alla helveter, och jag bor i en värld som är paradisplaneten av planeter.
Och det är samma värld, exakt samma värld, och det är världen den heter.

Senast uppdaterad: