Folkhälsa

I Skellefteå vill vi skapa förutsättningar för en jämlik hälsa för alla. För att uppnå det krävs samarbete och samverkan...

Förebyggande av funktionshinder

Tänk om olika inte fanns. Det låter så tråkigt att vi helst inte vill fundera på det. Men vi är ändå mer lika än vi tror...

Invandring och integration

Flyktingmottagningen i Skellefteå kommun tar emot nyanlända flyktingar och hjälper dem att bli en del i det svenska samh...

Jämställdhet

Skellefteå kommun vill vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun som är attraktiv att bo och verka i. En förutsättni...

Nationella minoriteter

Talar du finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska? Då har du rättigheter när du vill kommunicera med myndi...

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program som handlar om detta.

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se