Skellefteå flygplats tillhandahåller tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

Skellefteå flygplats har sedan 2013 ett förordnande att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse avseende hela förvaltningen av flygplatsen.

Den 25/9 2023 tog Skellefteå Stadshus AB beslut att förlänga giltighetstiden för förordnandet av tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse till Skellefteå flygplats i ytterligare sju år från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2030.

Skellefteås Stadshus beslut om förordnande av tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse (pdf) , 89.9 kB.

An analysis of the necessity of Skellefteå City Airport and its socioeconomic contribution (Rambolls analys, pdf) , 586.8 kB.

Eftersom Skellefteå flygplats är en flygplats med mer än 200.000 årsresenärer måste förordnandet av tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse notifieras och godkännas av EU-kommissionen, vilket också gjordes den 24 november 2023.

Skellefteå flygplats

Skellefteå flygplats är ett kommunalt bolag. Det ägs till 100 procent av moderbolaget Skellefteå Stadshus AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Skellefteå kommun. Skellefteå flygplats ägnar sig inte åt någon annan ekonomisk verksamhet än flygplatsdrift.

Skellefteå flygplats är en regional flygplats i Västerbotten, belägen cirka 17 km från Skellefteå stad. Flygplatsen betjänar främst Skellefteå kommun och grannkommunerna Malå, Norsjö, Sorsele och Storuman, samt i lägre grad Piteå, Robertsfors, Lycksele och Vindeln.

Resultat av enkät som undersöker allmänhetens behov av flygplatsen, oktober 2022 (pdf) , 1.1 MB.

Förordnande av tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

Det anmälda beslutet om förordnande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse till Skellefteå flygplats kommer att vara i kraft under sju år från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2030. Genom det anmälda beslutet om förordnande ålägger Skellefteå kommun Skellefteå flygplats att upprätthålla och säkerställa att kommersiell flygtrafik till och från Skellefteå flygplats kan bedrivas under publicerade öppettider.

Skellefteå flygplats har fortsatt ett avgörande inflytande på förbindelserna i Region Västerbotten, dels med tanke på Skellefteå flygplats läge och avsaknaden av rimliga alternativa transportmedel från Skellefteå till Stockholm, dels med hänsyn till den roll Skellefteå flygplats spelar för den regionala, sociala och ekonomiska utvecklingen i Region Västerbotten.

Ersättning

Skellefteå flygplats får ersättning för att säkerställa att kommersiell flygtrafik till och från Skellefteå flygplats kan bedrivas under publicerade öppettider. Detta omfattar förvaltning av flygplatsinfrastrukturen, så att den fortlöpande uppfyller gällande krav avseende säkerhet, tillgänglighet och beredskap.

Enligt det anmälda beslutet om förordnande ska den ersättning som Skellefteå kommun årligen betalar ut för att täcka underskott vid Skellefteå flygplats fastställas varje år i efterskott och den får inte överstiga flygplatsens deklarerade nettokostnader för tjänsten av allmänt ekonomiskt intresse, inklusive en rimlig vinst.

Skellefteå Airports webbplats Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: