Stiftelser

Stiftelsen Rönnbäret

Kontaktperson: Viktoria Eriksson, SLK Ekonomicenter

Presentation: För utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå.

Stiftelsen Skeriafonden

Kontaktperson: Viktoria Eriksson, SLK Ekonomicenter

Presentation: För utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå.

Stiftelsen Träenigheten

Adress: c/o Viktoria Eriksson, Skellefteå kommun, Support och lokaler, 931 85 Skellefteå

Telefon: 0910-73 50 00
Ordförande: Dan Magnusson

Presentation: Stiftelsen ska främja forskning, utveckling och utbildning kring trä, bland annat genom att driva Skellefteå Träfestival. Stiftelsen främjar även nytänkande och nydanande kring trä i vid bemärkelse. Det inrättade Träpriset delas ut för förtjänstfulla insatser inom träområdet. Stiftelsen Träenigheten befäster Skellefteås ställning som Trästaden.

Läs mer om stiftelsen Träenigheten Länk till annan webbplats.

Samförvaltade stiftelser

Nedanstående stiftelser samförvaltas av kommunen. Utdelning sker årligen till olika ändamål. Utdelningen består av avkastning från kapital (till exempel ränta och utdelning på aktier) och varierar därför år från år.

Kontakt för samförvaltade stiftelser och barn och ungdomar: kundtjänst, 0910-73 50 00.

Stiftelsen gymnasieskolornas samfond

Ändamål: Förmån till elever i kommunens gymnasieskolor (Anderstorp, Balder).*

Beslutsinstans: Gymnasienämnden

Hur går det till? Skolledningen ger förslag på elever.

Stiftelsen Sixten Lidströms testamente

Ändamål: Förmån till två elever från Bolidens församling efter avslutade gymnasiestudier.*

Beslutsinstans: Gymnasienämnden

Hur går det till? Skolledningen ger förslag på elever..

Stiftelsen Lövångers sockens Livräntekassa

Ändamål: Utdelning till under föregående år födda barn inom Lövångers socken.
Beslutsinstans: Livräntekassans styrelse
Hur går det till? Utdelningen sker automatiskt.

Stiftelsen Viktor och Celina Nyströms testamente

Ändamål: Bidrag till behövande bosatta inom gamla Skellefteå stadsförsamling (nuvarande S:t Olovs och S:t Örjans församlingar).*
Beslutsinstans: Socialnämnden
Hur går det till? Det annonseras i lokalpressen när det är dags att söka bidraget.

Skellefteå Nödhjälpsstiftelse

Ändamål: Bidrag till bosatta inom Skellefteå kommun som är i behov av ekonomisk nödhjälp. Utdelning får inte utgöra sådan hjälp, som kommunen enligt lagstiftning är skyldig att utgiva såsom exempelvis försörjningsstöd. Stiftelsens stadgar syftar till att hjälpa enskilda individer och inte föreningar.

Beslutsinstans: Nödhjälpsstiftelsens styrelse
Hur går det till? Man kan komma in med en ansökan när som helst under året. Skicka ansökan till Nödhjälpsstiftelsens styrelse, Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå.

Vid frågor kontakta: Ida Pilblad 0910-73 50 00

Stiftelsen Rismyrliden

Ändamål: Att för framtiden bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och fastigheten Rismyrliden 1:2, att förvalta till stiftelsen anslagen, upplåten eller senare förvärvad egendom och i lämplig omfattning hålla denna tillgänglig för allmänheten

Senast uppdaterad: