Kultur och fritidskontoret

Kultur och fritid ska ständigt utveckla sin verksamhet och vara en aktiv del i samhällsbyggandet med fokus på hälsa, livsmiljö och samverkan. Kultur och fritidschef är Ingrid Thylin.

Vi ska framstå som föregångare och ledande inom vårt verksamhetsområde. En viktig del i arbetet är att bidra till att unga människor stannar kvar eller flyttar till kommunen. Skellefteås kultur- och fritidsverksamhet ska bedrivas under miljömässigt goda former och jämställdhetsarbetet ska prioriteras.

Vi ansvarar för anläggningar, friluftsliv, fritidsgårdar, föreningsstöd, campingar och kultur- och biblioteksverksamhet.

Det finns fem avdelningar inom förvaltningen och en stödfunktion, staben.

Ungdoms- och folkhälsoavdelningen hanterar frågor som rör verksamheten vid fritidsgårdar, Ungdomens Hus/Femtioettan och badhus. I avdelningens uppdrag ingår också strategiska folkhälsofrågor samt samordning av FRIS och Trygghetsforum.

Fritid- och idrottsavdelningen ansvarar för bidrag och annat stöd till kommunens föreningar, projekt, skötsel av olika anläggningar, fördelning av tider och uthyrning av lokaler i hela kommunen och utvecklingen av friluftsliv ingår också i uppdraget.

Kulturavdelningen ansvarar för bild, drama, konst och kulturutveckling i kommunen.

Biblioteksavdelningen ansvarar för biblioteken och biblioteksutveckling.

De flesta tjänstepersoner på förvaltningen har kontor på Bäckgatan 1 i centrala Skellefteå.

Staben är en stödfunktion till ledningsgruppen och övriga medarbetare i förvaltningen. Uppdraget är exempelvis utredningar, generella utvecklingsfrågor, ekonomi, budget, IT-utveckling, nämndadministration, information och kommunikation.

Campingavdelningen ansvarar för Skellefteå Camping och Byske Havsbad.

Senast uppdaterad: