Tillgänglighetsredogörelse för appen Mitt Skellefteå

Skellefteå kommun står bakom apparna Mitt Skellefteå för iPhone och Android. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra appar. Detta dokument beskriver hur Skellefteå kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är våra appar?

Vi är medvetna om att våra appar i dag inte är helt tillgängliga. På denna sida hittar du de brister som vi har sett efter att vi har låtit granska våra appar av experter på tillgänglighet.

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten i vår webbplats. Om du upptäcker brister som vi inte beskriver nedan, eller om du anser att vi inte följer kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats., meddela oss så att vi får kännedom om problemen.

Rapportera brister på digital tillgänglighet
Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och berätta det.

Teknisk information om apparnas tillgänglighet

Våra appar är inte förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi beskriver otillgängliga delar och funktioner nedan.

Problem vid användning utan syn

 • Det finns objekt som inte går att nå i appen för Android och objekt som inte går att interagera med för användare som navigerar med skärmläsare på både iPhone och Android.
 • Det saknas generellt associationer mellan etiketter och formulärsfält.
 • Användare som navigerar med skärmläsare påverkas av att fokus hamnar på fel plats när nya områden öppnas i appen för iPhone.
 • Användare som navigerar med skärmläsare får ingen information om felmeddelanden eller statusmeddelanden i apparna för iPhone och Android.
 • Felmeddelanden associeras inte till fält där felen har uppstått i apparna för iPhone och Android.
 • Grafiska meningsbärande objekt beskrivs inte med text i apparna för iPhone och Android.
 • Det går endast att ange position i appen för iPhone genom att märka ut plats på en visuellt presenterad karta.
 • Innehåll med språk som avviker från svenska märks inte upp i apparna vilket gör att användare som navigerar med skärmläsare får innehållet uppläst med en syntetisk röst som inte matchar det aktuella språket i apparna för iPhone och Android.
 • Det saknas tydliga rubriker i båda apparna.

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Det är inte möjligt att förstora texten i appen för iPhone.
 • Text som förstoras huggs av på höjden i appen för Android.
 • Kontraster mellan färger i text och grafiska objekt och appens bakgrundsfärger är för låga på flera ställen i båda apparna.
 • Fokus i interaktiva objekt framhävs inte i någon av apparna.

Problem vid användning med kognitiva svårigheter

 • Fel beskrivs inte på ett tydligt sätt och inte i direkt anslutning till det fält där felet uppstått i båda apparna.
 • Fel- och statusmeddelanden visas endast temporärt i båda apparna.
 • Etiketter och felmeddelanden associeras inte med de fält de beskriver i båda apparna.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Färger på text och grafiska objekt håller inte tillräckliga kontraster mot bakgrunden i apparna för iPhone och Android.

Problem vid användning med begränsad rörlighet

 • Det finns objekt som inte går att nå med tangentbordsnavigation i båda apparna.
 • Tangentbordsnavigationen följer en ologisk ordning på vissa sidor i appen för iPhone.
 • Det är inte möjligt att använda någon av apparna i landskapsvy.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit utomstående experter granska våra appar genom manuell testning.

Senaste bedömningen gjordes den 16 oktober 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 16 oktober 2020.

Senast uppdaterad: