Ansöka om vård och omsorg

När du ska ansöka om stöd kontaktar du beslutsenheten för vård och omsorg. Det är bra om du i förväg tänker igenom vad du inte längre själv klarar av. Du kan få stöd med det som du behöver för att din vardag ska fungera. Tillsammans med dig - och om du vill dina anhöriga - utreder vi vilka behov av stöd du har.

Så här ansöker du

 1. Du kontaktar oss
  Ring till oss på beslutsenheten. Du når oss via kundtjänst på 0910-73 50 00. Tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg, de ser till att du får prata med rätt person.
 2. Vi besöker dig
  En biståndshandläggare besöker dig i ditt hem, ger dig information och svarar på dina frågor. Under det mötet får du möjlighet att beskriva vilket stöd du behöver.
 3. Du ansöker om stöd
  Du ansöker sedan om det stöd som du vill ha. Du kan ansöka genom att ringa oss, besöka oss eller skriva till oss. Ansökan görs av den enskilde eller företrädare.
 4. Vi utreder vad du behöver
  Biståndshandläggaren utreder därefter ditt behov av stöd och prövar din ansökan utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Under utredningen kan biståndshandläggaren ta kontakt med andra professioner för att få en helhetsbild av ditt behov.
  Det är viktigt att du som sökande, och om du vill dina anhöriga, får möjlighet att uttrycka dina behov och önskemål. Om det saknas tillräckligt med underlag för ett beslut kan handläggaren ge avslag på din ansökan.
 5. Vi tar ett beslut och meddelar dig
  Biståndshandläggaren beslutar vilket stöd du har rätt till. Du får ett skriftligt besked om vilket beslut som tagits. Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan anges skälen till det i beslutet. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det. Om du önskar kan du få hjälp av en biståndshandläggare att skriva en överklagan.
  Om eller när dina behov förändras kontaktar du oss igen och gör en ny ansökan.
 6. Om du beviljats stöd
  När du fått ditt beslut kommer du, eller dina företrädare, att bli kontaktad av vår personal. Då får du information om när stödet ska börja. Du behöver inte kontakta oss på egen hand, utan kan lugnt vänta på att vi hör av oss. Du får en kontaktperson med särskilt ansvar som ser till dina intressen och behov och som är din länk till övrig personal. Tillsammans med din kontaktperson, och om du vill en anhörig, planerar ni hur stödet du beviljats ska utformas.
  Vi stöttar dig inom ramen för ditt biståndsbeslut för att du ska kunna leva ett gott liv. Utifrån dina förutsättningar stärker vi och tar till vara på dina förmågor vilket innebär att du själv gör det du kan.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det. Överklagan måste vara skriftlig.

Skicka in din överklagan till:

Socialnämnden
Skellefteå kommun
931 85 Skellefteå

Socialnämnden lägger till ett yttrande till din överklagan och skickar den vidare till förvaltningsrätten.

Förenklad ansökan av vissa hemtjänstinsatser

Förenklad ansökan av vissa hemtjänstinsatser

Om du är över 75 år och har behov av mindre insatser som till exempel städning, tvätt, byte av sängkläder eller att få mat hem till dig, kan du ansöka om vissa hemtjänstinsatser genom en förenklad biståndsbedömning.

Du kan få upp till 8 timmar stöd per månad. Biståndet lämnas utifrån socialtjänstlagen. Du måste vara kapabel att själv bedöma ditt behov och vara delaktig i planeringen av stödet. Förenklad biståndsbedömning kan inte kombineras med traditionell biståndsbedömning av hemtjänst för samma person.

Det är Skellefteå kommuns hemtjänst i det område du bor som utför insatserna.

Du ansöker genom att fylla i den här blanketten:
Ansökan om vissa hemtjänstinsatser. Länk till annan webbplats.

En inkomstförfrågan skickas till dig när du har beviljats stöd. Utifrån hur stor inkomst du har beräknas den totala kostnaden för de insatser du beviljats.

Avgifter för vård och omsorg

Alla som arbetar inom vård och omsorg har tystnadsplikt

Alla som arbetar inom Vård och omsorg har tystnadsplikt. Enskilda uppgifter om dig eller dina personliga förhållanden får inte föras vidare utan att du först har godkänt det. Det kan gälla allt från personuppgifter och sjukdom till behandling och din privata situation. Tystnadsplikten gäller även efter att en person avslutat sin anställning.

Senast uppdaterad: