Hälso- och sjukvård

Rehabilitering och habilitering

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut i kommunens särskilda boend...

Kommunal hälso- och sjukvård

Du som har långvariga behov av hälso- och sjukvård och inte kan uppsöka hälsocentralen kan få hälso- och sjukvårdsinsats...

Fotvård

Skellefteå kommun erbjuder fotvård till personer med ålderspension eller sjukersättning på minst 75% (tidigare kallad fö...

Min förberedelse

När du är i behov av vård och omsorg ska den alltid utgå från ditt perspektiv och vad som är viktigt för dig.

Stöd vid kognitiv sjukdom, demens

Skellefteå kommun erbjuder råd och stöd till personer och anhöriga till personer inom området kognitiv sjukdom, förut äv...

Klagomål på vården

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller inte fått rätt vård, har du möjlighet att vända dig till olika instanse...

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering och habilitering, som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i kommunens särskilda boenden samt hemma hos dig som har svårigheter att uppsöka hälsocentral.

Ansvaret omfattar hela dygnet för dig som är 18 år och äldre. Rehabilitering och habilitering som utförs i hemmet inkluderar förskrivning av hjälpmedel och intyg om bostadsanpassning.

Om du är i behov av läkare kontaktar du din hälsocentral. Kontaktuppgifter till alla hälsocentraler finns på 1177 vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats..