Rehabilitering och habilitering

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut i kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter eller i ordinärt boende när utredning eller åtgärd inte kan göras på hälsocentral utan behöver ske i hemmet.

Ansvaret omfattar dig som är 18 år och äldre. Demensutredningar för dem som bor i ordinärt boende samt asylsjukvård ingår däremot inte i kommunens ansvar.

Vänd dig i första hand till din hälsocentral vid nytillkomna problem med hälsan eller för kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut. Om hälsocentralen bedömer att ett hembesök är nödvändigt övergår ansvaret till kommunen.

Kontakta kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut

Du når kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter via kundtjänst, dagtid måndag - fredag, på telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Hur arbetar vi?

Inte alltid fysioterapeut och arbetsterapeut

Hälso- och sjukvårdsåtgärder som arbetsterapeut eller fysioterapeut bedömt som aktuella utförs inte alltid av dem. Efter bedömning och instruktion kan åtgärderna vissa gånger utföras av dig själv eller med stöd av anhörig, personlig assistent, hemtjänst eller personal på boendet. Exempelvis vid träning kring att ta sig i och ur sängen, klä på sig efter en skada eller att utföra ett träningsprogram för att bibehålla rörlighet.

Arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar alltid för att bedöma hur och av vem åtgärden kan utföras, samt för att följa upp resultatet.

Efter barn- och ungdomshabilitering

När du inte längre tillhör barn- och ungdomshabiliteringen kan det variera vem du ska vända dig till istället.

Om det finns pågående åtgärder vid utskrivningen överrapporterar barn- och ungdomshabiliteringen till annan vårdgivare, till exempel till kommunens arbetsterapeut om en åtgärd behöver ske i hemmet.

När flera vårdgivare är involverade i din vård ska en Samordnad Individuell Plan (SIP) upprättas inför utskrivning. Där ska det framgå vem som är ansvarig för vad när det gäller din hälso- och sjukvård. Det kan vara någon på din hälsocentral, på Skellefteå kommun eller på sjukhuset. Om du får nya problem senare, och inte har någon pågående vårdkontakt, kan du alltid vända dig till din hälsocentral.

Om du har förskrivna hjälpmedel hemma som du inte längre kan eller behöver använda, ska de återställas till Hjälpmedel Västerbotten på Skellefteå Lasarett. Om du är osäker på vilka hjälpmedel som står registrerade på dig kan arbetsterapeut eller fysioterapeut på barn- och ungdomshabilitering skriva ut en lista.

Vid flytt till annat boende kan dubbel utrustning av hjälpmedel, till exempel personlyft och hygienstol, behållas under en övergångsperiod på max ett år. Det gäller bland annat om du flyttar från dina föräldrar till eget boende.

Vid en ansökan om bostadsanpassningsbidrag behöver ett intyg skrivet av arbetsterapeut eller annan sakkunnig bifogas till ansökan. Intyget ska beskriva den sökandes funktion och förmåga samt hinder i hemmet som gör att sökanden har svårt att, eller inte kan, utföra saker som denne vill och behöver kunna utföra. Arbetsterapeuten kan föreslå lämpliga åtgärder men det är handläggare för bostadsanpassningsbidraget som utreder och tar beslut om vilka åtgärder som bidrag beviljas för.

Läs mer om hur du söker bidrag för bostadsanpassning

Senast uppdaterad: