Stöd för anhörig till person med missbruk eller beroende

Rådgivningen Oden finns för dig som lever nära någon som dricker för mycket, använder droger eller där spel blivit ett bekymmer.

Det här kan vi hjälpa dig med

Rådgivningen Oden är en del av kommunens öppenvård med specialisering på missbruk. Vi vänder oss till dig som känner att alkohol, droger eller spel har blivit ett bekymmer. Vi kan även vara till hjälp för dig med sex- eller porrmissbruk. Vi finns också för dig som anhörig. Vi har lång erfarenhet och vet att förändring är möjlig! Besöken är kostnadsfria och vi arbetar under sekretess.

Vi är till för dig som

  • undrar om alkohol, droger eller spel påverkar din livssituation negativt
  • finns nära någon som dricker för mycket, använder droger eller där spel blivit ett bekymmer
  • lever med någon som har ett missbruk
  • är barn och lever i en familj med missbruksproblem
  • vuxit upp i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukat

Vi kan hjälpa dig med

  • lösningsinriktade samtal och rådgivning
  • att hitta lösningar som kan förändra din livssituation

Kontakta oss

Direktnummer till Rådgivningen Oden: 0910-73 65 54 eller 020-99 59 09
Mejla: oden@skelleftea.se

Vi kan också nås via kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00 eller mejl: kundtjanst@skelleftea.se

Hitta till oss

Rådgivningen Oden hittar du på Köpmangatan 13F (på innergården vid Lilla Marie). Postadress: Skellefteå kommun, Rådgivningen Oden, 931 85 Skellefteå.

Anhörigkurs

Beroendeproblematik ”smittar” ofta av sig på omgivningen och kan skapa en allvarlig obalans i de relationer som finns runt den som är beroende. Man vill hjälpa, men når kanske inte fram och känslan av vanmakt infinner sig. Oro, stress, sömnsvårigheter, nedstämdhet, lättretlighet och ångest är mycket vanliga symtom på detta som alltid påverkar övriga livsområden. Om du lider av en närståendes alkoholkonsumtion eller en nära väns spelproblem eller kanske känner oro över att ditt barn missbrukar narkotika, så är du inte ensam!

Vi på Oden har träffat många anhöriga till personer i missbruk och förstått hur tufft det många gånger är. Det är oerhört lätt att glömma bort sig själv i sin iver att vara till hjälp för den som missbrukar.

Oden har i många år erbjudit anhöriga att delta i gruppkurs och den har varit mycket omtyckt.

Syftet med kursen är att du, trots de omständigheter du nu lever i, ska kunna frigöra din potential och växa som människa. Tanken är att du ska se till dig själv, ditt liv och din situation och genom denna gruppkurs få hjälp att komma närmare dina egna mål och de drömmar du har/hade om ditt eget liv.

Många uppskattar dessutom att få träffa andra anhöriga och dela erfarenheter sinsemellan. Man upplever sig ofta väldigt ensam och det kan vara till hjälp att träffa andra som är i liknande situation för en ökad förståelse vad man befinner sig i.

Gruppkurser startas upp utifrån behov. De medarbetare på Oden som håller i kursen har lång erfarenhet av att jobba med grupper och olika former av missbruk.

Kursen är kostnadsfri att delta i.

För att du ska få delta vill den på Oden som ska hålla i kursen först ha en enskild träff med dig för att informera om kursinnehåll och stämma av förväntningar inför gruppstarten. På så vis är du tryggare och mer förberedd vid kursstart.

Har du frågor om kursen eller vill meddela ditt intresse för att delta – hör av dig till Oden på telefon 0910-73 65 54 eller 020-99 59 09. Du kan också mejla till oden@skelleftea.se

Grupp för ungdomar med missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen

Alldeles för många unga växer upp med missbruk och/eller psykisk ohälsa i hemmet.

Med detta följer en stor oro och otrygghet om vad som kan hända. Man lär sig att alltid vara beredd och uppmärksam på omgivningen för att eventuellt kunna undvika katastrofer, tilliten till vuxna skadas och ofta stängs känslor av för att situationen är så jobbig. Lögner blir en del av vardagen då man i tidig ålder lär sig att ”detta” är inget man pratar om.

Ungdomar mår bra av att få träffa andra med liknande erfarenheter, tillsammans med vuxna med kunskap i ämnet. De ser att de inte är ensamma och får stöd av andra som verkligen förstår och varit med om liknande saker.

Vi som håller i denna gruppverksamhet har många års erfarenhet av genomförda stödgrupper för tonåringar (13-19 år) som har missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen.

Grupperna genomförs med ett maxantal på 8 ungdomar/grupp. Gruppträffarna sker på kvällstid och är totalt 15 tillfällen a två timmar per gång.

Vi träffar väldigt gärna ungdomar som är lite intresserade för att berätta mer och visa vilka vi är.

Ingen grupp är för närvarande planerad.

Hör av dig till Kajsa Karlsson 070-673 58 32 eller till Pia Broman Lindberg på 070-312 93 55 för frågor eller för att anmäla intresse för ett deltagande.

Senast uppdaterad: