Vilket stöd kan du få?

Du som är över 65 år och behöver hjälp för att klara din vardag kan få vård och omsorg av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så du kan känna dig trygg och bo kvar hemma så länge som möjligt.

Insatser som kan bli aktuella är

När behovet av vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i ditt hem på grund av att det är allt för omfattande kan det bli aktuellt att flytta till ett vård- och omsorgsboende.

Andra stöd du kan ansöka om

Det finns även andra insatser, som inte beviljas av beslutsenheten på Vård och omsorg, som kan ge stöd i vardagen. Till exempel insatser för dig som har en funktionsnedsättning.

Stöd och hjälp du kan få direkt

Det finns stöd som du kan beställa direkt utan att ansöka om, som:

  • gratis fixartjänster i hemmet
  • råd och stöd av kommunens syn- och hörselinstruktör

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: