Syn- och hörselnedsättning

Du som har en synskada eller hörselskada kan få tips och råd som underlättar din vardag. Kommunens syn- och hörselinstruktör kan komma hem till dig för att informera, visa och anpassa.

Vad kan jag få hjälp med?

Syn- och hörselinstruktören ger tips och råd för att underlätta vardagen i ditt hem. Tillsammans med dig försöker vi hitta enkla lösningar för att du ska få de bästa förutsättningarna att bibehålla det du klarar själv.

Syn- och hörselinstruktören kan till exempel ge dig:

  • tips och strategier i den syn- och hörselmiljö du vistas i. Exempelvis hur du dämpar hårda/höga ljud, eller råd om trygga ledstråk när du förflyttar dig inne eller ute med din synnedsättning.
  • hjälp med uppmärkning av exempelvis trappor,hushållsmaskiner och andra produkter du använder men har svårt att hantera.
  • råd om hur färgkontraster kan underlätta din vardag, exempelvis när du ska läsa, när du ska äta/dricka eller för att hitta rätt.
  • exempel på belysning och typer av armatur efter situationen man befinner sig i.
  • Stöd med träning i att använda de hjälpmedel som du har lånat av syn- och hörcentralen. (För att få stöd från Synrehabiliteringen behövs en remiss från ögonmottagningen. Behöver du ett hjälpmedel på grund av en hörselnedsättning kontaktar du i första hand din vårdcentral där läkare bedömer om remiss till Hörcentralen.)
  • information om textad och talad information, som syntolkning, talböcker, textning via text-tv mm.

Syn- och hörselinstruktören informerar och ger strategier även till grupper, t.ex. föreningar, personal och anhöriga.

Vill du veta mer?

För att få veta mer om syn- och hörselinstruktören kan du ringa till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00.

Senast uppdaterad: