Att vara anhörig, kollega eller chef till någon som utsätts för våld

Att ana eller veta att någon man känner utsätts för våld skapar ofta frustration. Man vill hjälpa, men vad kan du som nära anhörig, vän eller kollega göra?

Lyssna på den våldsutsattas berättelse, ifrågasätt inte det hen berättar för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam. Sådana känslor förstärks om du ifrågasätter hens handlande eller har attityden ”Vad var det jag sa?”.

Var tydlig med att du inte överger din vän även om hen väljer att fortsätta relationen med den som gör hen illa. Visa på att du kommer finnas där om hen behöver hjälp.

Bryt isoleringen. Fortsätt att räkna med din vän och ta kontakt även om hen drar sig undan (till exempel aldrig kan komma när du bjuder eller föreslår aktiviteter, eller är avvisande när du hör av dig).

Du som är anhörig, vän, kollega eller chef till någon som utsatts är också välkommen att ringa till oss på centrum mot våld 020-61 60 60.

Senast uppdaterad: