Anhörigstöd

Stöd för dig som vårdar äldre

Anhöriga som vårdar äldre närstående hemmavid är en viktig och betydelsefull resurs. Era erfarenheter och kunskaper är u...

Stöd för anhörig till person med funktionsnedsättning

På Stöd och service arbetar vi utifrån individens behov i centrum (IBIC). En del av IBIC är att uppmärksamma anhöriga so...

Stöd för anhörig till någon som utsätts för våld

Att ana eller veta att någon man känner utsätts för våld skapar ofta frustration. Man vill hjälpa, men vad kan du som nä...

Stöd för anhörig till någon med missbruk eller beroende

Rådgivningen Oden finns för dig som lever nära någon som dricker för mycket, använder droger eller där spel blivit ett b...

Sök anhörigstöd digitalt

Du som anhörig kan söka stöd genom att fylla i formuläret på denna sida och skicka in det. Vi kommer att kontakta dig så...

Att leva nära någon som är långvarigt sjuk, äldre, har funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller beroendeproblem kan ibland tära på orken. Du som anhörig kan söka stöd och avlastning.