Stöd för anhörig till person med funktionsnedsättning

På Stöd och service arbetar vi utifrån individens behov i centrum (IBIC). En del av IBIC är att uppmärksamma anhöriga som är viktiga för individen.

Du som är anhörig kan ansöka om stöd i form av:

  • deltagande i anhöriggrupp
    En planerad utbildning där gruppsamtal ingår med 3-4 tillfällen under en sexmånadersperiod.
  • individuella stödsamtal
    1-5 tillfällen under en sexmånadersperiod.

Vem kan söka anhörigstöd?

  • Du som är anhörig till en person med insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Du som är anhörig till en person över 18 år med psykisk/neuropsykiatrisk ohälsa eller lindrigt begåvningshandikapp, som har insatsen särskilt boende eller hjälp i hemmet enligt Socialtjänstlagen (SoL)
  • Du kan enbart söka stöd som du behöver för egen del.

Sök anhörigstöd

Du kan antingen fylla i det digitala formuläret via länken nedan, eller ringa kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se