Fondmedel att söka till julmat och julklappar

Socialnämnden i Skellefteå kommun förvaltar ett antal fonder vars medel ska användas till att underlätta den ekonomiska situationen för personer eller familjer inför julen. Socialnämnden prioriterar att fördela medel till försörjningsstödstagare, ensamstående föräldrar och familjer med många barn.

Ansöka om fonder till julklappar och julmat (Länk till annan webbplats)

Utdelning ur fonderna görs varje år innan jul efter beslut i socialnämndens arbetsutskott. Inför julen 2021 är sista ansökningsdag den 16 november.

Tillgången på medel är begränsad och främst till för personer boende inom S:t Olovs och S:t Örjans församlingar. Ett antal mindre fonder finns tillgängliga även för personer boende i övriga församlingar.

Ansökan ska förutom personuppgifter och familjeförhållanden innehålla en beskrivning av den sökandes ekonomiska situation samt hur stort belopp man söker. Viktigt att veta inför årets utdelning är att medel endast kommer att beviljas till julmat och julklappar.

Du kan skicka in din ansökan digitalt via e-blanketten Ansöka om fonder till juklappar och fonder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också ansöka via pappersblankett. Skicka ansökan till: Enhet försörjningsstöd, Socialkontoret, 931 85 Skellefteå:

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se