Fondmedel att söka inför julen

Socialnämnden i Skellefteå kommun förvaltar ett antal fonder vars medel ska användas till att underlätta den ekonomiska situationen för personer eller familjer inför julen. Socialnämnden prioriterar försörjningsstödstagare, ensamstående föräldrar och familjer med många barn.

Ansöka om fondmedel (Länk till annan webbplats)

Utdelning ur fonderna görs varje år innan jul efter beslut i socialnämndens arbetsutskott. Inför julen 2024 är sista ansökningsdag den 19 november.

Ansökan ska förutom personuppgifter och familjeförhållanden innehålla en beskrivning av den sökandes ekonomiska situation samt hur stort belopp man söker. Medel kommer endast att beviljas till julmat och julklappar.

Du kan också ansöka via pappersblankett. Skicka ansökan till: Enhet försörjningsstöd, Socialkontoret, 931 85 Skellefteå.

Senast uppdaterad: