Ekonomi och försörjningsstöd

Ansöka om god man

En god man har som uppgift att stödja en människa som behöver hjälp med att sköta sin ekonomi eller bevaka sin rätt. Om ...

Försörjningsstöd

Du som inte kan försörja dig eller din familj, kan ansöka om försörjningsstöd, kallades tidigare socialbidrag. Du kan an...

Budget- och skuldrådgivning

Alla kan under en kortare eller längre period av sitt liv hamna i ekonomiska svårigheter. Bor du i Skellefteå, Malå, Nor...

Ansöka om fondmedel

Socialnämnden i Skellefteå kommun förvaltar ett antal fonder vars medel ska användas till att underlätta den ekonomiska ...

RELATERAD INFORMATION

Solkraft

Solkraft vänder sig till dig som av olika anledningar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vi vill med våra insat...

Alla som bor i Skellefteå kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Det ska finnas hjälp att få om du riskerar att inte kunna försörja dig själv eller din familj. Du kan också be kommunen om råd och hjälp att få ordning på din privata ekonomi.