Hälsa, lärande och trygghet (HLT)

Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT) är den modell som hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst använder för att ge samordnat stöd till barn och familjer som under en period i livet behöver det.

Målet med Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT) är att med gemensamma krafter snabbt ge bästa möjliga stöd för barn och familjer som under en period i livet behöver det. Det kan till exempel handla om att det inte riktigt fungerar i förskolan eller skolan eller att det är saker som är jobbiga i familjen eller med kompisar på fritiden.

Som förälder är det lätt att känna både otillräcklighet och frustration över att ens barn inte har det bra, men faktum är att det är vanligt att familjer någon gång hamnar i den här typen av situationer. Och ju tidigare som familjer får hjälp, desto snabbare är det möjligt att skapa en positiv förändring.

Tillsammans med familjen kommer vi fram till vilket stöd som passar bäst. HLT finns med så länge familjerna själva vill och självklart är det helt frivilligt att delta.

Tillsammans blir vi ett team

I HLT finns personer med olika erfarenheter och kompetenser. Till exempel specialpedagoger, kuratorer, föräldrarådgivare, sjuksköterskor eller psykologer. Vi strävar efter att teamet ska vara rätt ihopsatt för att kunna ge bästa möjliga stöd.

Alla som arbetar inom förskola, skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst kan efter dialog med familjen initiera stöd via HLT. Det inleds med ett kort planeringsmöte för att samordna vilka som ska träffa familjen. När samordnade insatser kan vara till hjälp, bjuds familjen in till ett möte där HLT-teamet är angelägna om att lyssna till familjens beskrivning av vad som är svårt.

En viktig förutsättning i HLT är att barn och föräldrar är delaktiga i planeringen och upprättandet av en plan för det stöd som familjen tackar ja till. Planen kan till exempel innehålla föräldrastöd, familjesamtal, individuella anpassningar, behandlingar eller andra kreativa lösningar. Planen följs upp tillsammans med familjen för att se om det blir bättre.

HLT finns i hela Västerbotten

Alla kommuner i Västerbottens län använder HLT som samverkansform. I Skellefteå kommun finns HLT på stora delar av kommunens skolor.

Vill du som barn eller föräldrar veta mer om HLT kan du vända dig till någon av de professioner som ni möter inom förskola, skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst.

Senast uppdaterad: