Familj, barn och ungdom

Stöd till barn och ungdomar

Många av oss kommer någon gång under livet att behöva söka hjälp av något slag. Här kan du läsa om olika typer av stöd s...

Stöd till familjen

Här kan du läsa om olika typer av stöd som du kan få och vilket förebyggande arbete som finns för barn, ungdomar och fam...

Misstanke om barn som far illa

Du kan göra en orosanmälan till Individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten) för ett barn, en ungdom eller vuxen som du...

Stöd i ditt föräldraskap

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. I Skellefteå kommun erbjuds både rådgivning och gruppträffar för dig ...

FRIS - förebyggande rådet i Skellefteå

FRIS arbetar för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxtmiljö. En grundläggande tanke i arbetet är att tidigt uppt...

Gruppträffar IFO

Skellefteå kommuns individ- och familjeomsorg (IFO) erbjuder kostnadsfria gruppträffar. Vi har grupper som riktar sig ti...

Livet är inte alltid lätt och många av oss kommer någon gång att behöva söka hjälp och stöd av olika slag. Här kan du läsa mer om olika typer av stöd som du kan få och vilket förebyggande arbete som finns för barn, ungdomar och familjer.

Sök stöd digitalt

Sök stöd digitalt