Medling vid ungdomsbrott

Medling sker efter ett erkänt brott eller en dom. Det kan handla om flera olika typer av brott till exempel snatteri, stöld, skadegörelse eller misshandel. Medlingen är frivillig och bygger på att både gärningsperson och brottsutsatt vill delta.

Har du blivit utsatt för brott?
....eller har du begått ett brott?

  • Medling vänder sig framförallt till ungdomar i åldern 12 upp till 21 år som begått brott och till personen som blivit utsatt för brottet.
  • Medlingen ger er chansen att träffas tillsammans och prata om händelsen och dess konsekvenser.
  • Mötet förbereds och leds av en opartisk medlare.
  • Syftet är att minska de negativa följderna av brottet och minska risken för återfall.
  • Förhoppningen med medlingen är att båda parter kan lämna händelsen bakom sig.

I första hand får du möjlighet att visa att du ångrar dig och vill ställa saker tillrätta. Medling är ett bra sätt att be om förlåtelse samtidigt som det gör det lättare för dig att möta den du utsatt för brott i framtiden.

Medling ger dig chansen att möta och ställa frågor till den som vållat dig skada. Du får ett ansikte på gärningspersonen och du kan förklara vilka konsekvenser brottet fått för dig. Medlingen kan göra det lättare att mötas i framtiden.

Vilka står bakom medlingsverksamheten?

Från och med den 1 januari 2008 har Sveriges kommuner skyldighet att erbjuda "Medling vid brott", där gärningspersonen är under 21 år. Medling handlar om att hantera konflikter på ett metodiskt sätt där reparativrättvisa är ett nyckelord. Socialstyrelsen har från den 1 januari 2008 tillsynsansvar över kommunernas medlingsverksamheter och socialstyrelsen ansvarar också för riktlinjerna hur medling ska ske.

I medlingsverksamheten samverkar polis, åklagare, frivård och socialtjänst.

Om du vill veta mer om medling - kontakta medlingssamordnaren som du når om du ringer till kommunens Kundtjänst.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: