Unga lagöverträdare

Då en ung person (15–18 år) misstänks för brott kan det bli aktuellt för socialtjänsten att utreda personens sociala situation.

Polis och åklagare kan begära ett yttrande från socialtjänsten. I särskilda fall kan tingsrätten begära yttrande gällande ungdomar mellan 18–20 år.

Är personen under 15 år (ej straffmyndig) är det socialtjänsten som avgör om det ska bli en utredning.

Utifrån barnets situation bedömer socialtjänsten vilka insatser som kan vara aktuella.

Socialtjänsten ska i sitt yttrande göra en bedömning om ungdomen är i behov av stöd utifrån sin sociala situation, sitt mående och risk för återfall i kriminalitet. Om socialtjänsten tillsammans med ungdom och vårdnadshavare bedömer att ungdomen är i behov av stöd upprättas ett ungdomskontrakt som bifogas yttrandet. I yttrandet ska det även framgå om den unge är lämplig att utföra ungdomstjänst.

När socialtjänsten ska skriva ett yttrande träffar socialsekreterare ungdom och vårdnadshavare. Yttrandet handlar om t ex uppväxt, skola, familj och om det finns någon oro för ungdomen. Yttrandet kommuniceras till ungdom och vårdnadshavare innan det skickas till polis och åklagare.

Yttrandet använder åklagaren som underlag när beslut fattas om åtal ska väckas eller om straffvarning ska meddelas. Om åtal väcks används yttrandet som underlag i domstolen då påföljd ska bestämmas.

Vad är underrättelseskyldighet?

Om domstolen har dömt någon till ungdomsvård eller ungdomstjänst har socialtjänsten en skyldighet att underrätta åklagarmyndigheten i det fall ungdomen missköter sin vård eller sin ungdomstjänst. Åklagaren kan meddela en varning eller begära hos domstol att domen ska undanröjas. Det betyder att en annan påföljd kan dömas ut.

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som domstolen kan döma till i stället för medelhöga eller höga böter. Antalet timmar som kan dömas ut är 20 – 150 timmar, beroende på hur allvarligt domstolen bedömer brottet.

Senast uppdaterad: