Faderskap, föräldraskap

När barn föds utanför äktenskapet ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom bekräftelse. Detta gäller även vid samkönade äktenskap. Det kan göras under graviditeten eller efter barnets ankomst och sker i Skellefteå kommuns kundtjänst.

Om mamman inte är gift när hon föder sitt barn ska faderskapet fastställas.

När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning på sjukhus i Sverige upprättas i stället en bekräftelse av föräldraskap.

Från och med 1 januari 2022 kan föräldraskapsbekräftelsen göras digitalt hos Skatteverket. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse.

Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Men det går även i fortsättningsvis att göra skriftligen hos Socialtjänsten efter barnets födelse om man så önskar.

Om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det finns tveksamheter kring faderskapet (gäller även gifta föräldrar) gör familjerätten en utvidgad faderskapsutredning. Familjerätten kallar då modern och den hon namngett som den andra föräldern till utredning och fastställande av faderskap/föräldraskap.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: