Faderskap, föräldraskap

När barn föds utanför äktenskapet ska faderskapet eller föräldraskapet fastställas genom bekräftelse. Detta gäller även vid samkönade äktenskap. Det kan göras under graviditeten eller efter barnets ankomst och sker i Skellefteå kommuns kundtjänst.

Om mamman inte är gift när hon föder sitt barn ska faderskapet fastställas.

När två kvinnor får barn genom assisterad befruktning på sjukhus i Sverige upprättas i stället en bekräftelse av föräldraskap.

Skatteverket meddelar familjerätten om det nyfödda barnet. Ett brev skickas till mamman med information och en uppmaning att ta kontakt med familjerätten för att beställa tid.

Föräldrar kan också kontakta kundtjänst innan barnet är fött för att bekräfta faderskap eller föräldraskapet. Detta fastställs genom en skriftlig bekräftelse. Vid samma tillfälle kan föräldrar som är överens om gemensam vårdnad om barnet anmäla detta. Anmälan om gemensam vårdnad kan även göras vid ett senare tillfälle direkt till Skatteverket.

Vid minsta osäkerhet om faderskapet ska en DNA-analys göras. Ett munskrap tas då på mamman, barnet och mannen. Proven skickas till Rättsmedicinalverket i Linköping för analys.

Surrogatmoderskap

Surrogatmoderskap innebär att en kvinna för andras räkning genomgår en graviditet och förlossning.

Svensk lagstiftning omöjliggör idag surrogatmoderskap. Det innebär att sjukvården inte får ge assisterad befruktning till en kvinna som inte avser behålla barnet och bli dess sociala och juridiska förälder, utan istället ämnar lämna över det ansvaret till en eller flera andra föräldrar.

När ett par kommer med ett barn till Sverige som har tillkommit med hjälp av en surrogatförälder i ett annat land måste barnets rättsliga ställning säkerställas enligt det regelverk som råder i Sverige.
En förutsättning för att utreda ett barns faderskap är att barnet har hemvist i Sverige och det har barnet först när det befinner sig i Sverige. Den biologiska fadern får vända sig till tingsrätten i vårdnadsfrågan.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se