Föräldraskap

Föräldraskap är en juridisk fråga som handlar om vem som är barnets förälder. Den som föder barnet fastställs per automatik som barnets förälder. Det är viktigt att föräldraskapet fastställs så att barnet får rätt till underhåll, arv och medborgarskap.

  • Om föräldrarna är gifta när barnet föds är maken eller makan automatiskt barnets juridiska förälder.
  • Om föräldrarna inte är gifta kan de anmäla eller bekräfta föräldraskapet digitalt via Skatteverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta måste göras inom 14 dagar efter barnets födelse. Om de inte har anmält eller bekräftat föräldraskapet inom 14 dagar ska de vända sig till familjerätten i barnets folkbokföringskommun. Det är möjligt att anmäla om gemensam vårdnad i Skatteverkets e-tjänst.
  • Om föräldrarna är osäkra på vem som är barnets biologiska förälder kan de begära ett DNA-test hos familjerätten.
  • Om föräldrarna vill ändra föräldraskapet efter att det har fastställts måste de ansöka om det hos tingsrätten.

Du kan läsa mer om föräldraskap på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialnämnden i barnets folkbokföringskommun har ett ansvar att utreda föräldraskapet om bekräftelse inte är gjort de första 14 dagarna. I Skellefteå kommun är det handläggare från kundtjänst som tar kontakt med den som fött barnet för utredning och fastställande av föräldraskap.

Senast uppdaterad: