Vill du hjälpa en medmänniska?

Känner du att du har tid och ork över och vill göra en insats för en medmänniska? Vi har alltid behov av fler engagerade...

Du som har ett uppdrag

Tack för att du ger av din tid och ditt engagemang! Här hittar du information som du kan behöva för ditt uppdrag.

Vill du göra en insats för en annan människa? Eller har du redan ett uppdrag? Här hittar du mer information.