Vill du hjälpa en medmänniska?

Känner du att du har tid och ork över och vill göra en insats för en medmänniska? Vi har alltid behov av fler engagerade människor, för både korta och långa uppdrag. Du behövs!

Läs mer om frivilliga uppdrag

Läs mer om frivilliga uppdrag

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är ett stöd för en viss barnfamilj. Det kan innebära att barnet bor hos kontaktfamiljen någon eller några dygn per månad. Alla som har en kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet.

Familjehem till barn och unga

Ibland behöver barn och unga av olika anledningar bo i ett familjehem under en period. Som familjehem öppnar du ditt hem för någon annans barn eller ungdom och fungerar som ett komplement till barnets föräldrar.

God man eller förvaltare

Att vara god man handlar om att hjälpa en person som av olika anledningar behöver stöd med vissa delar i sin vardag. Det kan till exempel innebära hjälp med att betala räkningar eller ansöka om bidrag eller insatser.

Kontaktperson till någon med funktionsnedsättning

Som kontaktperson fungerar du som en vän som stöttar och stärker den enskilde till ett meningsfullt och självständigt liv. Syftet är att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning.

Stödfamilj till barn och unga med funktionsnedsättning

Att vara stödfamilj innebär att du tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i ditt hem ett antal gånger per månad. Syftet är att avlasta vårdnadshavaren och ge barnet stöd och miljöombyte.

En hjälpande hand – för äldre

En hjälpande hand finns till för att skapa glädje, gemenskap och tillhörighet bland ensamma äldre människor i Skellefteå. Människor i behov av en vän i vardagen.

Senast uppdaterad: