Du som är kontaktfamilj eller kontaktperson

Tack för din viktiga insats! Här lägger vi upp information som kan underlätta i ditt uppdrag.

Länkar till mer information

Kontakta din socialsekreterare (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se