Stöd till att hitta arbete

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd för att hitta ett arbete eller en sysselsättning som passar dina förutsättningar. Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan förvänta dig av arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

För att du på bästa sätt ska kunna arbeta på din arbetsplats kan du få olika typer av stöd. Här kan du läsa mer om det stöd som du kan få från Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig att anpassa det arbete som du redan har eller hjälpa dig att komma ut i arbetslivet.

På Arbetsförmedlingen träffar du en arbetsförmedlare som tillsammans med dig ser över dina meriter och din situation. Tillsammans skriver du och din arbetsförmedlare en handlingsplan, där ni kommer överens om vad som behöver göras för att du ska få ett arbete.

Det är Arbetsförmedlingen som avgör vem som får tillgång till dessa insatser utifrån det behov som varje enskild person har. Läs mer om särskilda insatser och program på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats.

För att du på bästa sätt ska kunna arbeta på din arbetsplats kan du få olika typer av stöd. Här kan du läsa mer om det stöd du kan få från Försäkringskassan.

Om du har en funktionsnedsättning kan du hos Försäkringskassan ansöka om aktivitetsstöd för att komma ut i arbete och om bidrag till arbetshjälpmedel och anpassningar av din arbetsplats för att underlätta ditt arbete.

Så fungerar aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd är pengar som du kan få av Försäkringskassan om du går hos Arbetsförmedlingen för att få hjälp att komma ut i arbetslivet. Du ska då vara med i det som Arbetsförmedlingen kallar för ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det kan vara till exempel en utbildning eller praktik.

För att få aktivitetsstöd måste du vara under 25 år, ha en funktionsnedsättning och ha deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program i mer än tolv månader. Som lägst kan du få 475 kronor per dag om du deltar i ett program på heltid.

Läs mer om aktivitetsstöd och andra ersättningar på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Så fungerar arbetshjälpmedel

Hos Försäkringskassan kan du eller din arbetsgivare få bidrag till arbetshjälpmedel för att du ska kunna gå tillbaka till arbetet och fortsätta att arbeta trots din funktionsnedsättning. Försäkringskassan kan också ge bidrag till att reparera arbetshjälpmedel och anpassa arbetsplatsen.

Försäkringskassan betalar bara ut bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning som inte ingår i arbetsgivarens vanliga ansvar för en bra arbetsmiljö. Läs mer om bidrag till arbetshjälpmedel på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: