Vilket stöd kan du ansöka om enligt LSS eller SoL?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. Hos Stöd oc...

Andra stöd du kan ansöka om

Kommunen erbjuder även andra typer av stöd som kan underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Arbete och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dina förutsättni...

Fritid och mötesplatser

För dig som har en funktionsnedsättning finns många olika aktiviteter att ta del av. Skolungdomar kan få fritids enligt ...

Tillgänglighet och delaktighet

På den här sidan har vi samlat information och länkar för dig som vill veta mer om tillgänglighet och delaktighet för pe...

Du och digitaliseringen

Projektet Du och digitaliseringen är nu avslutat. Under 1,5 års tid har Skellefteå kommun utbildat personer med funktio...

Här hittar du information om stöd och insatser, mötesplatser och hur Skellefteå kommun arbetar med tillgänglighet och delaktighet.