Du som har en funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara ditt dagliga liv kan få stöd och service. Stödet utgår från just dina behov med målet att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se