Rehabilitering och habilitering

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast i kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter eller i ordinärt boende när utredning eller åtgärd inte kan göras på hälsocentral utan behöver ske i hemmet.

Ansvaret omfattar dig som är 18 år och äldre. Demensutredningar för dem som bor i ordinärt boende samt asylsjukvård ingår däremot inte i kommunens ansvar.

Vänd dig i första hand till din hälsocentral vid nytillkomna problem med hälsan eller för kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut. Om hälsocentralen bedömer att ett hembesök är nödvändigt övergår ansvaret till kommunen.

Kontakta kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut

Du når kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster via kundtjänst, dagtid måndag - fredag, på telefon 0910-73 50 00, tryck 1.

Hur arbetar vi?

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter arbetar med personens förmåga att utföra, eller vara delaktig i, meningsfulla aktiviteter, att man får en fungerande vardag trots sin funktionsnedsättning. Det kan t.ex. handla om att kunna klä sig, förflytta sig eller sköta sina vardagliga sysslor i hemmet. Man utreder vilka faktorer som påverkar - i omgivningen, hos personen (kroppsfunktioner, vilja, vanor mm) och i aktiviteten.

Åtgärder planeras tillsammans med personen och viktiga personer som finns runt personen, och kan t.ex. vara:

  • Rådgivning kring att hantera sin vardag, tex dagsplanering och organisering av hemmiljön
  • Träning i utföra det som är svårt, på vanligt sätt eller genom att anpassa hur man gör.
  • Förskrivning av hjälpmedel eller förändringar i hemmiljön

Fysioterapeut / Sjukgymnast

Fysioterapeuter arbetar med rörelseförmåga, rörelsebeteende och hur det påverkar hälsan. Man utreder vilka bakomliggande kroppsfunktioner som är ett hinder för detta, t.ex. ledrörlighet, muskeltonus, stå- eller sittbalans, gångförmåga, smärta eller aktivitetsnivå.

Åtgärder planeras tillsammans med personen och viktiga personer som finns runt personen, och kan t.ex. vara individuellt utformande träningsprogram för att bibehålla/förbättra förmågor.

Fysioterapeuter förskriver t.ex. stå- eller gånghjälpmedel, andra förflyttningshjälpmedel eller träningshjälpmedel.

Vid ansökan om bostadsanpassning behöver du bifoga ett intyg skrivet av arbetsterapeut eller annan sakkunnig. Intyget ska beskriva den sökandes funktion och förmåga, och vilka hinder som finns i hemmet för att kunna göra det som den sökande vill och behöver. Dessutom kan arbetsterapeuten föreslå åtgärder, men det är handläggare på kommunens Bostadsanpassning som utreder färdigt och tar beslut om vad som ska göras.

Läs mer om hur du söker bostadsanpassning

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se