Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering och habilitering, som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter eller hemma hos dig som har svårigheter att uppsöka hälsocentral.

Ansvaret omfattar hela dygnet för dig som är 18 år och äldre. Rehabilitering och habilitering som utförs i hemmet inkluderar förskrivning av hjälpmedel och intyg om bostadsanpassning.

Om du är i behov av läkare kontaktar du din hälsocentral. Kontaktuppgifter till alla hälsocentraler finns på 1177 vårdguidens webbplatslänk till annan webbplats.

Avgiften för ett besök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal är 200 kronor. Högkostnadsskyddet är 1 150 kronor. Avgiften räknas ihop med avgift för hemtjänst och maxtaxa gäller. Du får betala en avgift på 200 kronor om du inte är hemma vid ett planerat hembesök, den avgiften ingår inte i maxtaxan.

De hjälpmedel som förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast får du oftast låna gratis. Vissa hjälpmedel har en självkostnadsavgift.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, och Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, har ett övergripande ansvar för att vårdtagare får en säker och ändamålsenlig vård samt behandling av god kvalitet.

Du kan få kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering via kommunens kundtjänst. Ring 0910-73 50 00 och tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se