Stöd vid kognitiv sjukdom, demens

Skellefteå kommun erbjuder råd och stöd till personer och anhöriga till personer inom området kognitiv sjukdom, förut även kallat demenssjukdom.

Exempel på stöd kan vara att lotsa till rätt vårdgivare.

Frågor och kontakt

Vill du ha mer information samt råd eller stöd kan
du kontakta kognitiva stödteamet via kundtjänst på
0910-73 50 00, tryck 1.

Senast uppdaterad: