Ensamkommande barn och unga

Varje år kommer det ensamkommande barn och ungdomar till Sverige som flyr från krig och förföljelse. Antalet barn som kommer till landet fördelas jämt över kommunerna av Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Vid ankomst till Sverige anvisas barnet till en kommun där socialtjänsten tar ansvar för boende och omsorg och Migrationsverket för själva asylprocessen. Om barnet sen beviljas uppehållstillstånd så kommunplaceras barnet i kommunen och kan fortsätta sin integration i samhället.

Vem tar beslut om barnen?

Varje barn har en socialsekreterare som utreder deras behov utifrån socialtjänstlagen och har ansvaret för barnet under dess tid i Sverige. Barnet får även en God man som ska ta tillvara barnets intressen. Migrationsverket har som uppgift att utreda om barnet har skäl att stanna i landet. Det är även Migrationsverket som betalar kostnader för ensamkommande barn.

Skellefteå har tagit emot barn sedan 1987 och har flera boenden för ensamkommande. Gemensamt för alla boenden är att det ska vara ett tryggt boende, med cirka 8 barn vid varje boende, och att det finns erfaren personal där.

En del av de ensamkommande barnen är yngre och har behov av att vara i ett mindre sammanhang. De placeras då i familjehem. Vissa barn kommer hit med släktingar eller andra bekanta. Det är då viktigt att socialtjänsten utreder förhållandena i hemmet så att barnet har ett tryggt och bra boende där.

Vår förhoppning är att vi ska lyckas så pass bra med vårt arbete så att de ensamkommande barnen blir trygga och integrerade och väljer att bo kvar i Skellefteå kommun som vuxna.

Skellefteå kommun strävar efter att kunna erbjuda ett så bra stöd som möjligt till kommunens ensamkommande barn, även efter att de fyllt 18 år. Verksamheten 18+ finns som insats via socialtjänsten och erbjuds alla våra ensamkommande barn.

Målgruppen är kommunens egna grupphemsbarn, ensamkommande barn som bott i familjehem, samt de ensamkommande barn som bor hos en släkting och fyllt 16 år.

Det övergripande målet är att ungdomarna ska bli självständiga och integrerade samhällsmedborgare.

Vad vi kan hjälpa dig med:

  • Stöd i det egna boendet
  • Socialt stöd för aktiviteter och sysselsättning
  • Kontakt med myndigheter
  • Råd om vart man ska vända sig med olika frågor
  • Tyda brev och blanketter
  • Läxhjälp
  • Hjälp inför körkort

Hur vi arbetar inom 18+:

Verksamheten är lösningsfokuserad och ser ungdomarna som kapabla, friska och med många olika styrkor och förmågor. Vi som arbetar på 18+ litar på att ungdomarna kan och vill ta ansvar för sig själva. Om de har behov av hjälp och stöd, så finns vi där.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: