Ensamkommande barn och unga

Varje år kommer det ensamkommande barn och ungdomar till Sverige som flyr från krig och förföljelse. Antalet barn som kommer till landet fördelas jämt över kommunerna av Migrationsverket och Länsstyrelsen.

Vid ankomst till Sverige anvisas barnet till en kommun där socialtjänsten tar ansvar för boende och omsorg och Migrationsverket för själva asylprocessen. Om barnet sedan beviljas uppehållstillstånd så kommunplaceras barnet i kommunen och kan fortsätta sin integration i samhället.

Vem tar beslut om barnen?

Varje barn har en socialsekreterare som utreder deras behov utifrån socialtjänstlagen och har ansvaret för barnet under dess tid i Sverige. Barnet får även en God man som ska ta tillvara barnets intressen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Migrationsverket har som uppgift att utreda om barnet har skäl att stanna i landet. Det är även Migrationsverket som betalar kostnader för ensamkommande barn.

Skellefteå har tagit emot barn sedan 1987 och har ett HVB-boende för ensamkommande (HVB står för hem för vård och boende). Boendet ska vara tryggt och bemannat med erfaren personal.

En del av de ensamkommande barnen är yngre och har behov av att vara i ett mindre sammanhang. De placeras då i familjehem. Vissa barn kommer hit med släktingar eller andra bekanta. Det är då viktigt att socialtjänsten utreder förhållandena i hemmet så att barnet har ett tryggt och bra boende där.

Vår förhoppning är att vi ska lyckas så pass bra med vårt arbete så att de ensamkommande barnen blir trygga och integrerade och väljer att bo kvar i Skellefteå kommun som vuxna.

Skellefteå kommun strävar efter att kunna erbjuda ett så bra stöd som möjligt till kommunens ensamkommande barn, även efter att de fyllt 18 år. Verksamheten 18+ finns som insats via socialtjänsten och erbjuds alla våra ensamkommande barn.

Målgruppen är kommunens egna grupphemsbarn samt ensamkommande barn som bott i familjehem.

Det övergripande målet är att ungdomarna ska bli självständiga och integrerade samhällsmedborgare.

Vi erbjuder;

  • stöd i det egna boendet
  • socialt stöd för aktiviteter och sysselsättning
  • stöd i kontakter med myndigheter
  • råd om vart man ska vända sig med olika frågor
  • stöd att tyda brev och blanketter
  • läxhjälp
  • hjälp inför körkort

Hur vi arbetar inom 18+

Verksamheten är lösningsfokuserad och ser ungdomarna som kapabla, friska och med många olika styrkor och förmågor. Vi som arbetar på 18+ litar på att ungdomarna kan och vill ta ansvar för sig själva. Om de har behov av hjälp och stöd, så finns vi där.

Informationsverige.se -
guiden till svenska samhället

Informationsverige.se är en webbplats med tydlig och korrekt samhällsinformation på tio språk som riktar sig till asylsökande och nyanlända. Helt enkelt en guide till hur det svenska samhället fungerar.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: