Kris och olyckor

Din beredskap

De flesta av oss lever ett bekvämt liv. Vi förväntar oss en behaglig inomhustemperatur även om det är kallt ute. Vi vill...

Kommunens krisberedskap

En kris är per definition när man drabbas av en allvarlig och oförberedd händelse. Så hur kan en kommun egentligen förbe...

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ska genom förebyggande arbete och skadeavhjälpande åtgärder skydda och rädda människor, egendom och mi...

Risker i kommunen

Skellefteå är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser upps...

Viktigt meddelande till allmänheten

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid stora olyckor och andra allvarliga hände...

Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har det övergripande ansvaret för landets skyddsrum. Fastighetsägarna ...

Det säkerhetspolitiska läget i Europa

Invasionen av Ukraina, Nato-medlemskapet och den förhöjda terrorhotnivån väcker många tankar, känslor och även oro. Här ...

Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en samlingsplats i en stadsdel, samhälle eller by vid en större kris. Vid en trygghetspunkt ska du ...

Skellefteå kommun arbetar förebyggande. Här får du information om vad du kan göra om en kris eller olycka inträffar. Du kan även läsa om hur kommunen samarbetar med andra grupper för att Skellefteå ska fortsätta vara en av landets tryggaste kommuner!